Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Skolbibliotek"

Visar sida 4 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Skolbibliotek":

Forskning och utveckling kategorier

Samarbete med skolbiblioteket lyfter undervisningen i källkritik

2019-06-12
Den nya skrivelsen i ämnesplanen fick religionslärarna på Hvitfeldtska gymnasiet att fundera. ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera”. Hur skulle man få till en kritisk granskning av digitala källor? Läs om hur lärarna samarbetat med skolbibliotekarierna kring ett lektionsupplägg som…
1345