Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Skolhistoria"

Visar sida 2 av 13

Välj typ av innehåll inom kategori "Skolhistoria":

Forskning och utveckling kategorier

Unga kvinnor centrala för folkskolans etablering

2021-05-17
Svenska folkskolans etablering under 1800-talets senare del innebar att en ny arbetsmarknad växte fram där blivande lärare behövde rekryteras till det stadigt växande antalet skolor. Vilken klassbakgrund hade de kvinnor och män som blev lärare? Och hur påverkade yrkesvalet möjligheterna till en eventuell familjebildning bland de kvinnliga lärarna? Det är några av frågorna som ställs…
12313