Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Språk"

språkutveckling, språk som inte faller inom kategorin ”moderna språk”

Visar sida 24 av 24

Natasha Ringblom

Att utveckla rysk-svensk tvåspråkighet

2012-11-19
Barns språkliga system utvecklas inte oberoende av varandra utan i konstant interaktion. Det visar Natasha Ringbloms forskning om hur man lär sig två modersmål på samma gång, från födseln.

Att använda skönlitterära texter inom undervisningen i biologi och naturkunskap

2012-09-12
Vilka fördelar och nackdelar finns det med att läsa skönlitterära texter för elever som studerar gymnasieämnena biologi och naturkunskap? Denna undervisningsmetod diskuterar Roland Jakobsson i sin artikel.

Främmande språk i flera skolämnen ger bättre resultat

2011-11-16
Elever som undervisas i tyska även i andra skolämnen får både ett bättre ordförråd och en högre kommunikativ kompetens. Det visar Karmen Terlevic Johanssons avhandling Erfolgreiches Deutschlernen durch CLIL? Zu Lexikon und Kommunikationsstrategien in mündlicher L3 schwedischer Schüler mit bilingualem Profil .

Mest svenska i franskundervisningen

2011-09-20
Joakim Stoltz avhandling L alternance codique dans l enseignement du FLE. Étude quantitative et qualitative de la production orale d interlocuteurs suédophones en classe de lycée visar att svenskan är närvarande även i de situationer där syftet är att konversera på franska. Om läraren konsekvent använder sig av målspråket så gör eleverna större framsteg i muntlig framställning.

Språkförmågan utvecklas även hos vuxna

2011-04-18
Vår språkförmåga utvecklas hela livet. Det gäller både vårt modersmål och förmågan att lära sig ett nytt språk. Hjärnan bearbetar ny språklig information på samma sätt som det som man lärt sig som barn, vilket tyder på att vår språkinlärningsförmåga inte är begränsad till barndomen.Det visar Annika Hultén i avhandlingen "Neurala korrelat för vuxnas språkinlärning".

Teoretiska kunskaper övervärderade i språkundervisningen

2009-06-02
- Min tilltro till den traditionella grammatikundervisningen har minskat rejält. Det säger Ingela Valfridsson som funnit att det inte finns något samband mellan verbaliserbar grammatisk kunskap om bisatser och förmågan att producera sådana.

Grammatiken viktig och oviktig

2009-03-16
Den grammatiska förmågan har större betydelse än vad man kan tro när det gäller muntlig språkfärdighet. Men det kan också finnas faktorer som kompenserar för grammatiska brister. I sin avhandling har Maria Eklund Heinonen tittat på muntliga språktester i ett grammatiskt perspektiv.

Datoriserad språkkontroll ställer krav

2009-03-10
Andraspråksstudenter som använder datorprogram för språkinlärning behöver bättre vägledning för att kunna använda programmen optimalt, menar Petter Karlström. Men också programmen måste utvecklas och förses med funktioner som ger studenterna mer än bara stavnings- och grammatikkontroller.

Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser.

2008-11-12
Vilken inverkan har engelskspråkig undervisning i Sverige på gymnasieelevers svenska? Det har Maria Lim Falk undersökt i sin avhandling "Svenska i engelskspråkig skolmiljö". Hennes resultat visar att elevernas utveckling av ett ämnesrelaterat språk hämmas.
12324