Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Språkutveckling"

Visar sida 2 av 10

Välj typ av innehåll inom kategori "Språkutveckling":

Forskning och utveckling kategorier

Modersmålsundervisning

8 februari
Syftet med denna modul är att du som modersmålslärare ska ha ett material att utgå ifrån vid samtal med dina kollegor om vad som kan hjälpa till att främja elevers utveckling i modersmål. Utifrån aktuell forskning tar modulen upp olika aspekter som berör elevers språkutveckling, med konkreta förslag på hur modersmålslärare kan arbeta med olika…
Forskning och utveckling kategorier

Med språket som paraply​

23 januari
Med ett tematiskt, språkande arbetssätt blir barnen i Tallbacksgårdens förskola språkligt medvetna. För att barnen ska få ett så bra mottagande som möjligt använder förskolan olika språkstöd, både för barnens och föräldrarnas skull. Föräldrar ska känna sig välkomna, förstå vad personalen pratar om och vara delaktiga i barnens utveckling. ​

Studie rörande språkutvecklandearbetssätt vid åtta förskolor i Nackakommun

17 januari
Syftet med studien är att erhålla en fördjupad bild av hur förskolor i områden med många barn som har utländsk bakgrund arbetar kvalitativt med barns språkutveckling för att ge vägledning för fortsatta satsningar. I studien har åtta förskolors språkutvecklande arbetssätt granskats och analyserats med stöd av forskning på området. (pdf)
12310