Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Styrdokument"

Lagar, läroplaner, förordningar etc.

Visar sida 3 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Styrdokument":

Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden – A longitudinal perspective

2017-08-09
Unga ensamkommande och icke-ensamkommande flyktingar riskerar i högre grad att hamna utanför både arbete och utbildning jämfört med ungdomar födda i Sverige. Det visar Hélio Adelino Manhics som forskat om unga flyktingar.

Att mäta det vi värderar eller värdera det vi kan mäta - Resultatindikatorer som grund för skolval

2017-06-20
Trenden mot mål- och resultatstyrning och marknadstrenden förstärker varandra, så att fokus hamnar på det enkelt mätbara medan skolans breda mål glöms bort. Det visas i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

A Mechanism Approach to the Sociology of Teachers’ and Students’ Actions: Teaching Practice, Student Disengagement and Instructional Materials

2017-04-25
Olof Reichenberg har utforskat de mekanismer som kan ligga bakom lärares och elevers handlingar. Exempelvis undervisningspraktiker i klassrummet, lärares och elevers arbete med läromedel, elevers stök i klassrummet, elevers skolk, läxläsning och uppmärksamhet i klassrummet.