Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 13 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik - diskursiva förutsättningar

2018-06-25
Lärares bedömning av elevers kunskaper har stor betydelse eftersom den visat sig påverka elevers fortsatta skolgång och utbildning. Därför är forskning om förutsättningarna för bedömningspraktiken önskvärd - inte minst då resultaten i denna studie pekar på att dessa elever är en missgynnad grupp vid testtillfället.

Promoting integration through child care: Lessons from Norway

2018-06-15
Försök med avgiftsfri förskola i Oslo i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund förbättrade barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik. För flickor förbättrades även språkfärdigheterna. Det visar forskning som presenteras i en ny SNS-rapport. Resultaten pekar mot att förskolan har betydelse för social rörlighet bland barn med utländsk bakgrund, särskilt flickor. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Teknik som analyserar texters svårighetsgrad kan förbättra språkinlärningen

2018-06-12
Tekniska verktyg kan på olika sätt bidra till en effektivare språkinlärningsprocess. I en ny avhandling presenteras en metod för automatisk analys av den språkliga komplexiteten i svenska texter. Det ger pedagoger en möjlighet att kunna hitta läromaterial med precis rätt svårighetsgrad för elever i svenska som andraspråk.

"Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever"

2018-04-20
Ska språkkunskaperna slå igenom i bedömningen i samtliga skolämnen på gymnasiet? Elever som läser svenska som andraspråk (SVA) får ingen extra anpassning när de ska bedömas i övriga ämnen. Alma Rojas Beskow hävdar att det vore rimligt med exempelvis utökad tid i bedömningssituationer för att möjliggöra en rättvis kunskapsbedömning.