Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 13 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

Socialt samspel i förskolan: datorspelande, språkanvändning och tambursamtal

2018-09-20
Det är genom att samspela med andra barn och vuxna som barn lär och utvecklas. Därför är det också viktigt med kunskaper om hur socialt samspel går till för att kunna stödja barns utveckling på ett bra sätt i förskolan, skriver Polly Björk-Willén.

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik - diskursiva förutsättningar

2018-06-25
Lärares bedömning av elevers kunskaper har stor betydelse eftersom den visat sig påverka elevers fortsatta skolgång och utbildning. Därför är forskning om förutsättningarna för bedömningspraktiken önskvärd - inte minst då resultaten i denna studie pekar på att dessa elever är en missgynnad grupp vid testtillfället.

Promoting integration through child care: Lessons from Norway

2018-06-15
Försök med avgiftsfri förskola i Oslo i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund förbättrade barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik. För flickor förbättrades även språkfärdigheterna. Det visar forskning som presenteras i en ny SNS-rapport. Resultaten pekar mot att förskolan har betydelse för social rörlighet bland barn med utländsk bakgrund, särskilt flickor. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Teknik som analyserar texters svårighetsgrad kan förbättra språkinlärningen

2018-06-12
Tekniska verktyg kan på olika sätt bidra till en effektivare språkinlärningsprocess. I en ny avhandling presenteras en metod för automatisk analys av den språkliga komplexiteten i svenska texter. Det ger pedagoger en möjlighet att kunna hitta läromaterial med precis rätt svårighetsgrad för elever i svenska som andraspråk.