Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 2 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

Fler betyg på kortare tid med språkfokus och samarbete över ämnen

2023-03-20
Med ett målinriktad språkundervisning och samarbete över ämnesgränserna lyckades fler elever på Nacka gymnasiums språkintroduktionsprogram nå gymnasiebehörighet. Det visar lärarna Louise Silfverberg, Ingrid Bröijersén, Sofia Eriksson, Mirjam Vallin och Åsa Vestlund i sin utvecklingsartikel.

Development of critical thinking and language proficiency among undergraduate Swedish online EFL students

2023-01-23
The present study aimed to investigate the correlation between CT and L2 proficiency in an online learning environment. The participants in this study were undergraduate Swedish students taking part in an online EFL course at a Swedish university.

Utforskande meningsskapande i sva-undervisning via digital teknik. En etnografisk fallstudie om nyanlända elevers digitala meningsskapande i svenska som andraspråk

2023-01-16
Vad innebär det för lärare som undervisar nyanlända lågstadieelever att använda digital teknik i sva-undervisning? Det är en av frågorna som Anna Irma von Knorring undersöker i sin avahandling.
Forskning och utveckling kategorier

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

2023-01-16
I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga i dag. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp.
12315