Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 3 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

A cross-sectional study on reading among young L1 and L2 students in Sweden

2022-06-21
Forskarna Linda Fälth, Heidi Selenius och Helén Egerhag vid Linnéuniversitetet har i en ny studie undersökt avkodningsförmåga, ordförståelse och läsförståelse hos elever på lågstadiet. De tittade på totalt 46 000 elever, såväl de som läste enligt läroplanen för svenska som de som läste enligt läroplanen för svenska som andraspråk.
Forskning och utveckling kategorier

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

2022-06-21
En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap…

Anna Lindholm – månadens forskare

2022-04-22
”Min forskning ska kunna användas rakt in i undervisningen. Jag vill bidra med kunskap. Har vi duktiga lärare på fältet så kan de göra skillnad – för alla elever. Idag har 26 procent av grundskoleeleverna ett annat modersmål än svenska.” Det säger Anna Lindholm, lektor i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet.

Digitala nationella prov i årskurs 6 – många fördelar

2022-03-24
I februari 2022 genomförde årskurs sex på Nanny Palmkvistskolan för första gången nationella prov i Svenska och Svenska som andraspråk digitalt i provtjänsten Trelson Assessment. Pedagogerna Fatbardha Trstena och Max Nilsson svarar på frågor om sina lärdomar efter första tillfället. De är eniga om att fördelarna med den nya formen är många.
Forskning och utveckling kategorier

Vilka lässtrategier fungerar i naturvetenskapliga ämnen för elever med svenska som andraspråk?

2022-03-09
Lärare på Pauliskolan upplevde att många elever hade svårt att läsa och och ta till sig innehållet i läromedlen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. Nu har resultaten från deras forsknings- och utvecklingsprojekt publicerats i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens och du hittar texten i temabloggen Lärdomar från Malmö.