Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 4 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

Därför satsar Boden på språkhjälp och hybridklassrum

2022-02-16
Bodens kommun vill hjälpa sina elever som inte har svenska som modersmål, att få en mer adekvat språkundervisning och tror att digitala verktyg kan vara ett viktig stöd i det arbetet. Samtidigt utvecklar många skolor i kommunen sina klassrum för att bli bättre digitalt anpassade till hybrida undervisningsformer.
Forskning och utveckling kategorier

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

2021-09-13
Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en…

Inte för räddhågsna. Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion

2021-08-31
Hur erbjuds elever på gymnasieskolan språkintroduktion tillgång till de litteracitetspraktiker och förhållningssätt som krävs för aktivt och självständigt deltagande i skolan och samhället? Det är en av frågorna som Anna Winlund undersöker i sin avhandling.

Utvecklad undervisning med kollegialt lärande

2021-06-16
Att tillsammans med kollegor få utveckla, designa och utvärdera den egna undervisningen fyller ett stort behov hos sfi-lärare. Det visar Leonora Lippig-Singewald och Philippa Börjesson som skrivit en utvecklingsartikel om effekten av Ifous FoU-program ”Språkutvecklande arbetssätt inom Sfi”.
134515