Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 5 av 15

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

2021-01-18
Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet.

Att utveckla god taluppfattning hos alla elever i förskoleklass – en interventionsstudie i matematik

2021-01-05
Interventionsprogrammet TUFF (TalUppFattningFörskoleklass) stärker elever i förskoleklass i deras utveckling av grundläggande taluppfattning. Det visar Kristin Westerholm, Joakim Samuelsson i en studie med barn i en socioekonomiskt svag miljö med en hög andel elever med svenska som andra språk.
Forskning och utveckling kategorier

Läsning för långsiktigt lärande

2020-11-20
Mellersta Förstadsskolans kollegiala fortbildningsinsats med läscoacher fortsätter – och nu ska vårdnadshavarna involveras än mer. "Vi lyfter att man ska låta sitt barn öva läsförståelse med hjälp av lässtrategier. Självklart för oss som jobbar med det, men inte för de som inte befinner sig i skolans värld", säger Ulrika Wirgin, biträdande rektor.
145615