Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "SYV"

Visar sida 2 av 4

Forskning och utveckling kategorier

”Vi ska handleda eleven till självständighet”

2020-12-02
Rahmatulah Sarwari har arbetat som studiehandledare och modersmålslärare i över 30 år. Sedan fem år tillbaka jobbar han med kvalitetsutveckling av studiehandledning i Malmö. "Man såg ett behov av att utveckla och förbättra studiehandledningen. Det behövde bli klarare och tydligare att man kan söka hjälp och var ansvaret ligger", säger han.
Forskning och utveckling kategorier

En viktig bok om ett viktigt område

2020-11-13
Det finns knappt någon forskning kring studie- och yrkesvägledning i Sverige. Det är som om andra områden är intressantare, eller att vi kanske bara kan ägna oss åt ett fält åt gången. I den här boken nämns varken Hattie, Wiliam, Timperley eller Robinson. Bara en så'n sak! Det skriver Torbjörn Hanö i en recension.
Forskning och utveckling kategorier

”Ger hjälp till självhjälp”

2020-03-10
Elisabeth Olsson, Emilia Vainonen, Eva Gonner och Lena Ennemuist, studie- och yrkesvägledare på Komvux Malmö, svarar på ”Skicka vidare”–frågorna från Caterina Tirone Hedgärde. "Hur arbetar ni med studie- och yrkesvägledning med Sfi-elever?"
Forskning och utveckling kategorier

Organisera studiehandledning

2020-01-30
Ta del av exempel på hur några kommuner har utvecklat organisatoriska lösningar för framgångsrik studiehandledning. Dessutom får du en kort beskrivning av ansvarsfördelningen kring studiehandledning på modersmål.