Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "SYV"

Visar sida 3 av 4

Forskning och utveckling kategorier

SYV - hela skolans ansvar

2018-10-11
Hur kan du som lärare arbeta med SYV i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in SYV i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval…
Forskning och utveckling kategorier

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

2018-01-01
Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

2016-01-12
Vägledande samtal med individer i migration framstår som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund. Det visar Åsa Sundelin i sin avhandling om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal.

Samarbete viktigare än språket för förståelse

2013-11-13
Hur gör andraspråkstalare och studievägledare för att förstå varandra i vägledningssamtal? Det har Karin Sheikhi har undersökt. ”Jag hade förväntat mig att hitta mer problem i samtalen, men det har visat sig att man kan prata om svåra saker med hjälp av bådas insatser”, säger forskaren.

Krock mellan regeringens vision om elevers rationella studieval och studenternas verklighet

2013-10-23
Goran Puaca har i sin avhandling jämfört regeringens visioner om hur elevers studieval helst ska göras med hur det ser ut i praktiken. Han konstaterar att eleverna är väldigt osäkra på vad de ska göra efter sina utbildningar. "Jag har tittat på vilka möjligheter elever har att göra rationella val som tar hänsyn till en framtida arbetsmarknad", säger han.