Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Undervisning"

Visar sida 115 av 120

Välj typ av innehåll inom kategori "Undervisning":

Forskning och utveckling kategorier

Exit Tickets synliggör gruppens lärande

2018-12-07
Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Exit tickets är en metod för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande. För att få veta hur den används i praktiken och hur den påverkar elevresultatet besökte vi läraren Helena Bergsmark på Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm.
Forskning och utveckling kategorier

Små steg för lärarna, men ett stort steg för utvecklingen av lärmiljön

2018-11-27
Det senaste läsåret har Östervångsskolan i Lund inlett ett systematiskt tillgänglighetsarbete i klasskonferenser och elevtid. Ett verktyg i arbetet har varit Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell där personalen tillsammans diskuterar vad som behöver utvecklas i den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön för att eleverna kan få goda förutsättningar för lärande.
Forskning och utveckling kategorier

"Inte direkt kopplat till läroplanen” - forskningen om att digitala hjälpmedel kan vara illa för inlärningen överraskar inte Utbildningsstyrelsen

2018-11-27
Gun Oker-Blom på Utbildningsstyrelsen tycker inte att man ska koppla samman den nya läroplanen med de inlärningsmetoder som skolorna använder. Samtidigt är hon väl medveten om de problem som digitaliseringen medför – men den är också en nödvändig del i skolan.
Forskning och utveckling kategorier

"Kalle behöver en sak och Pelle en annan" - både klassisk undervisning och fenomenbaserat lärande behövs i skolan säger experter

2018-11-27
Skolan är något Finland länge stoltserat med, men i och med den nya läroplanen och digitaliseringens intåg i klassrummen är det många som nu oroar sig för att utvecklingen går i fel riktning. Det här delar ändå åsikterna vilket ofta leder till en svartvit debatt, vilket också syntes i den skoldiskussion som blossade upp förra…
1114115116120