Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Undervisning"

Visar sida 116 av 123

Välj typ av innehåll inom kategori "Undervisning":

Forskning och utveckling kategorier

"Frigjorda vuxna inte alltid bra för barnen"

2019-02-01
Dagens läroplan och undervisning följer inte hjärnans utveckling. Den ställer för höga krav på eleverna för tidigt. Det är en av slut­satserna i boken ­Du nya du fria. Psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige, som har getts ut av barn- och ungdomspsykologerna Joni Karlsson och Mikael Schierenbeck.

"Det centrala begreppet för skolans verksamhet bör vara barns intresse"

2019-01-31
Skolans starka fokus på lärande underminerar dess själva grund. Det leder till fokus på mätbara mål och instrumentalisering. Det centrala begreppet för skolans verksamhet bör istället vara barns intresse. Det är en konstruktiv drivkraft för deras väg in i samhället, skriver Morten Timmermann Korsgaard, lektor vid Malmö universitet.
Forskning och utveckling kategorier

För lågt ställda krav gynnar inga elever

2019-01-30
Hela vuxenvärlden ska förmedla att närvaron i skolan är viktig. Inte genom att skrämma med uteblivna betyg och arbetslöshet, det ger motsatt effekt, men genom att handfast visa att vi förutsätter skolnärvaro. I grunden handlar det om att alla elever ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd, hävdar Malin Gren Landell

"Debatten om skolans matematik har fel fokus"

2019-01-24
Låt elever slippa bli klassificerade som det ena eller andra. Låt oss dessutom inte inta skyttegravar där vi ska försvara våra egna intressen gentemot varandra. Låt oss istället diskutera det vi pedagoger, lärare och forskare tillsammans verkligen kan påverka, skriver Helena Eriksson, doktorand och specialpedagog och Inger Eriksson, professor i pedagogik.
1115116117123