Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Undervisning"

Visar sida 3 av 120

Välj typ av innehåll inom kategori "Undervisning":

Forskning och utveckling kategorier

Hur ska förskollärarens ledande uppdrag omsättas i praktiken?

24 januari
Enligt skollagen och förskolans läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att leda arbetet med undervisning inom förskolan. Men hur går detta till rent konkret i praktiken på Sveriges förskolor? Ett forskningsprojekt ska nu undersöka hur förskollärare och rektorer tolkar och omsätter detta uppdrag i sin vardag samt vilka konsekvenser detta får för det pedagogiska arbetet…
Forskning och utveckling kategorier

Med språket som paraply​

23 januari
Med ett tematiskt, språkande arbetssätt blir barnen i Tallbacksgårdens förskola språkligt medvetna. För att barnen ska få ett så bra mottagande som möjligt använder förskolan olika språkstöd, både för barnens och föräldrarnas skull. Föräldrar ska känna sig välkomna, förstå vad personalen pratar om och vara delaktiga i barnens utveckling. ​
Forskning och utveckling kategorier

Smartphones have changed student attention, even when students aren’t using them

19 januari
Smartphones and technology influence students' attention even when devices are temporarily unavailable, according to Georgetown University professor Jeanine Turner. In this interview, she advocates for intentional approaches, collaborating with students on setting norms and recognizing the "competitive presence" that devices pose to meaningful dialogue in classrooms.

Konversations-AI stöttar elevers muntliga språkinlärning

17 januari
Att få in träning av muntliga språkfärdigheter i engelska och moderna språk är ofta en utmaning för lärare. Ny forskning av Elin Ericsson visar att AI-baserad konversationsträning kan vara ett stöd i elevernas lärande. Mest uppskattades de digitala ”samtalskompisarna” av elever med lägre betyg.