Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Utvecklingsartikel"

Visar sida 13 av 13

Välj typ av innehåll inom kategori "Utvecklingsartikel":

Så kan surfplattan stödja lärandet i förskolan

2012-04-18
En surfplatta kan användas för nästan alla mål i läroplanen, till exempel de sociala, språkliga, naturvetenskapliga och skapande. Det är lätt att få lärsituationer intressanta och lustfyllda med hjälp av den, men en medveten och närvarande pedagog är förutsättningen.
Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Formativt arbete gav bättre elevresultat

2012-03-19
Martin Granbom, gymnasielärare i Lund, övergav poängbedömningen och satsade istället på att få eleverna att reflektera över sin inlärning och kunskapsutveckling. Han beskriver hur i artikeln "Formativ bedömning och ökad delaktighet ger högre betyg inom biologiämnet på gymnasiet".
Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Små barn blir aktiva bokläsare

2011-02-02
Gunvor Persson och Jessica Wallin har skrivit artikeln ”Ska vi läsa en bok? Från bokprojekt till bokutgivning. Hur man kan stimulera småbarns språkutveckling”. Artikeln handlar om deras språkprojekt med de yngsta barnen på förskolan. Projektet resulterade i att barnen blev mer aktiva bokläsare och fick ett ökat intresse för bokstäver.
Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

IUP

2009-08-09
Syftet med denna rapport är att visa att man med en modell för utvecklingssamtal kan få eleverna att erhålla bättre insikt kring sitt eget lärande, känna större engagemang i skolarbetet och koppla sina egna insatser till bedömningar och resultat.
11213