Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Utvecklingssamtal"

Välj typ av innehåll inom kategori "Utvecklingssamtal":

Forskning och utveckling kategorier

Kommentarer till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

2022-10-20
Utvecklingssamtalet är ett framåtsyftande och tillbakablickande samtal om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Ta del av allmänna råd och kommentarer till dem, som stöd för ert arbete med utvecklingssamtal. (pdf)