Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Vetenskaplig tidskrift"

Visar sida 1 av 55

Välj typ av innehåll inom kategori "Vetenskaplig tidskrift":

Forskning och utveckling kategorier

Att skapa förutsättningar för elevers teoretiska arbete med bassystemet

18 mars
Syftet med artikeln är att beskriva och exemplifiera matematiska aspekter som mellanstadieelever behöver urskilja för att utforska bassystemets struktur. Datamaterialet är hämtat från en learning study i årskurs 4 med 44 elever, där en iterativt utvecklad lektion har utformats inspirerad av learning activity och El’konin-Davydov-programmet (ED-programmet).
Forskning och utveckling kategorier

Kartläggning av förskoleklassens matematikundervisning om tal – kvalitativa skillnader och lärandemöjligheter

18 mars
Under hösten 2021 gjordes en kartläggning av matematikundervisningen i 95 förskoleklasser i syfte att bidra med kunskap om vad kvalitet i undervisning kan innebära och vad elever ges möjligheter att lära om tal, tals egenskaper och dess användning.
Forskning och utveckling kategorier

”Tänk om …”: Lekresponsiv undervisning om skriftspråkskunskap i förskoleklassen

18 mars
Artikeln presenterar en studie där lärare i förskoleklass, tillsammans med forskare, inkorporerar lek i undervisningen. Som teoretiskt perspektiv används Lekresponsiv undervisning, där lärare och elever växlar, i kommunikationen, mellan vedertagen kunskap (som är), fantasi (som om) och prospektivt tänkande (tänk om).

What graduates want in teacher education

14 mars
To understand what to improve in initial teacher education to better prepare teachers for their profession, we asked alumni (N = 93) from three Swedish initial teacher education programs, what in their education they thought had benefited them the most in preparing them for a teaching career, and what they thought was lacking given their professional needs.
Forskning och utveckling kategorier

“I am maybe half-and-half Swedish. 50-50.” – Young adolescents’ national identity negotiation in a diverse school setting

14 mars
To explore young adolescents’ negotiation of their national identity in an educational context, we individually interviewed nine students (ages 10–14) with different backgrounds attending an ethnically diverse school in Sweden.

How do teacher educators from Denmark, Finland, Norway and Sweden teach for active democratic participation?

14 mars
This study analyses how “active democratic participation” is conceptualised by sixteen teacher educators from eight institutions of higher education across four Nordic countries and how these conceptualisations are translated into their own teaching.
Forskning och utveckling kategorier

Teacher leadership: leading professional learning among peers

14 mars
Research has shown the importance of teacher leaders in improving professional learning and schools. This case study investigates the development of a new teacher leader position at a Norwegian upper-secondary school with the responsibility for leading peer teachers’ collective professional development. Our aim is to understand the interplay between cultural/structural conditions and dynamic processes in…

Scientific basis and teaching of values: a survey of politicians’, central bureaucrats’, and teachers’ interpretations

14 mars
The study examined how legislators, central bureaucrats, and teachers interpret the Swedish School Act's formulation that education should be based on science. A special focus was on education about values.
1255