Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Vuxenutbildning"

Visar sida 34 av 36

Välj typ av innehåll inom kategori "Vuxenutbildning":

Datoriserad språkkontroll ställer krav

2009-03-10
Andraspråksstudenter som använder datorprogram för språkinlärning behöver bättre vägledning för att kunna använda programmen optimalt, menar Petter Karlström. Men också programmen måste utvecklas och förses med funktioner som ger studenterna mer än bara stavnings- och grammatikkontroller.

Annorlunda lärande när undervisningsspråket är engelska

2009-02-27
Det blir allt vanligare att undervisningen på högskolan bedrivs på engelska. De studenter som undervisas på både svenska och engelska inser dock inte att de agerar och tar till sig kunskap på olika sätt beroende på vilket språk som används.

Samverkan leder till fördjupad förståelse

2008-12-08
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har varit intresserad av skolutveckling länge eftersom jag tidigare jobbat med organisationsutveckling och utbildningsfrågor. Jag kom aldrig själv på tanken att ta kontakt med forskare i mitt arbete, däremot har jag senare träffat lärare och skolledare som varit otroligt entusiastiska över att ha jobbat tillsammans med forskare.…

Kroppsspråkets betydelse i klassrummet

2008-12-04
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har en bakgrund inom teatern och har jobbat som teaterlärare, skådespelare och regissör på gymnasiet och folkhögskola. Jag har alltid varit intresserad av kommunikation och både inom teatern och som lärare handlar det ju mycket om att kommunicera ickeverbalt. Vad handlar avhandlingen om? - Om ickeverbal kommunikation…

Lärarna är skickliga på att hantera dilemman

2008-12-02
Hur blev du intresserad av ämnet? - Det var redan under min grundutbildning som intresset för pedagogisk forskning i dialog med lärarna växte fram. Mycket beroende på intressanta frågeställningar som mina handledare väckte, frågeställningar som jag sedan tog med mig till forskarutbildningen. Vad handlar avhandlingen om? - Den handlar om de komplexa dilemman som lärare…

Språkspelskrockar minskar förståelsen för naturämnen

2008-11-21
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har jobbat som lärare i naturvetenskapliga ämnen många år. Som lärare funderar man ofta på själva lärprocessen, vad är det som gör att det ibland funkar och ibland inte? Vad handlar avhandlingen om? - Om lärprocessen i naturvetenskapliga ämnen. Termen språkspel har jag snott av Wittgenstein som…

Att analysera samstämmighet mellan prov och kursplan

2008-11-21
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har alltid varit intresserad av prov och bedömningar, redan när jag jobbade som lärare i matte/no. Jag har också jobbat med att utveckla nationella prov i matematik och då frågade jag mig vad ett bra prov är och hur man gör bra prov. I vårt skolsystem finns…

Hur bedöms karaktärsämnena på yrkesprogrammen?

2008-11-13
Hur blev du intresserad av ämnet? - Mitt intresse väcktes dels av en konkret fråga från eleverna varför de ofta bara fick betyget G i karaktärsämnena. Men även genom mitt eget arbete med kvalitetssäkring där jag såg samma sak som eleverna när det gällde hur betygsnivån låg i karaktärsämnena. Jag frågade mig varför det…