Hoppa till sidinnehåll

Förskola

Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Konferenser

Läs mer

Skolportens konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av föreläsningar med inbjudna experter, riktade mot just din yrkesroll. Du väljer om du vill delta på plats under en till två dagar, eller via våra webbkonferenser. Där får du ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dig under en treveckorsperiod. Båda alternativen ger möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux
Forskning och utveckling kategorier

Framåt för praktiknära forskning i förskola och skola

1 december
I praktiknära ULF-forskning möts lärare och forskare med ett gemensamt mål – att utveckla undervisningen och utbildningen på vetenskaplig grund. ULF-avtalet ska öka samverkan mellan skolan och akademin, för att stärka skolutvecklingsarbetet. Efter en fyraårig försöksperiod ska avtalet nu bli en permanent resurs.

“Forskningen ska ingå i pedagogernas planerade undervisning”

1 december
Förskolerektorn Angelica Stäring i Kungsbacka har haft praktiknära forskningsprojekt på två av sina förskolor – båda med fokus på undervisning i teknik. Projekten har lett till professionsutveckling för pedagogerna och utveckling av verksamheterna. Kommunens lektorer har haft en viktig roll i att inspirera och stötta pedagogerna att ta steget.

Hon är forskaren som vill vända blad på NO-lektionerna

28 november
 I Norrköpings skolor och förskolor har skönlitteratur börjat genomsyra undervisningen i naturvetenskap och teknik. ”Läsning främjar intresset för ämnena men även inlärningen”, säger Alma Jahic Pettersson, forskare på Linköpings universitet och den som står bakom initiativet.

Skolporten jobb

Se alla jobb

Nästa steg i din karriär!

Här hittar du din nya utmaning
Hitta ditt drömjobb idag

Skolportens magasin

Skolporten är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin med fokus på förskola och skola.

Skolportens magasin

Läs mer

Stora skolledarenkäten 2023 – resultat

30 maj
Undersökningen genomfördes mellan 24 april och 15 maj 2023. Enkäten skickades till 11 851 skolledare och 4 146 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 35 procent. Underlaget består av skolledare i alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning. I begreppet skolledare ingår alla ledarkategorier inom utbildning. (pdf)

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.

Läs mer och ta del av materialet här!

Ny rapport: Förskola av hög kvalitet viktig skyddsfaktor för barn med sämre socioekonomiska förutsättningar

30 november
Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar för att undervisningen ska hålla en god kvalitet i förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden. Konsekvenser av kvalitetsbrister i förskolan blir särskilt allvarliga i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Nyhetsbrev

Dela via: