Fortbildning

Skolporten anordnar fortbildningar för skolans lärare och ledare, både på distans och på plats. Vi möter de behov du har i din yrkesvardag genom att erbjuda konferenser och digitala kurser om aktuella skolfrågor.

Konferenser

Våra konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av olika föreläsningar riktade mot just din yrkesroll, för att utveckla dina ämneskunskaper och ge dig didaktisk inspiration. Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Källkritik i fokus Webbkonferens

Online, 27 april – 18 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 18–31 maj 2021

Svenska som andraspråk

Göteborg, 14–15 september 2021

Digitala kurser

De digitala kurserna är ett flexibelt alternativ för dig som önskar fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Kurserna innehåller filmat material, texter och övningar. De kan bokas under hela läsåret med flexibelt startdatum, och du tar del av dem i din egen takt. Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3
Kursbild till Cirkelmodellen - introduktion

Cirkelmodellen – Introduktion

Med Pär Sahlin

Programmering i matematik – Introduktion

Med Mikael Tylmad

Ny som lärare – Lyckade lektioner

Med Maria Wiman

Saknar du ett ämne eller har frågor? Kontakta oss på konferens@skolporten.se