Fortbildning

Skolporten anordnar fortbildningar för skolans lärare och ledare, både på distans och på plats. Vi möter de behov du har i din yrkesvardag genom att erbjuda konferenser och digitala kurser om aktuella skolfrågor.

Konferenser

Våra konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av olika föreläsningar riktade mot just din yrkesroll, för att utveckla dina ämneskunskaper och ge dig didaktisk inspiration. Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

TEMA: Sociala relationer och konflikthantering i fritidshem Webbkonferens

Webbkonferens, 13 mars – 2 maj 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 21 mars – 18 april 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 23 mars – 20 april 2023

Digitala kurser

De digitala kurserna är ett flexibelt alternativ för dig som önskar fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Kurserna innehåller filmat material, texter och övningar. De kan bokas under hela läsåret med flexibelt startdatum, och du tar del av dem i din egen takt. Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Gymnasiearbetets rapport

Med Maria Axinge

Undervisa i engelska med digitala verktyg

Med Sara Bruun

Skriva för skolutveckling

Med Skolporten och Ifous

Saknar du ett ämne eller har frågor? Kontakta oss på konferens@skolporten.se