10 mest lästa avhandlingarna 2017

Här hittar du de 10 mest lästa avhandlingarna på Skolporten.se under förra året. Sammanställningen publicerades i Skolportens årliga forskningsbilaga Pedagogisk forskning 2017.

Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete
Författare: Katharina Jacobsson
Lärosäte: Karlstads universitet

Att göra pedagogisk praktik tillsammans. Socialt samspel i förskolans vardag
Författare: Sara Dalgren
Lärosäte: Linköpings universitet

Välja vara: En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden
Författare: Martin Harling
Lärosäte: Linköpings universitet

Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser
Författare: Lena O Magnusson
Lärosäte: Göteborgs universitet

Effects of intensive behavioural treatment and a focused imitation intervention for young children with autism spectrum disorder – one plus one means more
Författare: Birgitta Spjut Janson
Lärosäte: Göteborgs universitet

Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt. Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning
Författare: Hassan Sharif
Lärosäte: Uppsala universitet

Med andra ord: Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn
Författare: Susanne Duek
Lärosäte: Karlstads universitet

Inre kraft och yttre tryck: perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor
Författare: Gerd Pettersson
Lärosäte: Umeå universitet

“Måste det här vara som en väckelserörelse?” En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat
Författare: Monika Diehl
Lärosäte: Umeå universitet

10 Utsatta elevers maktlöshet. En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9
Författare: Hélène Jenvén
Lärosäte: Örebro universitetet


Artikeln är tidigare publicerad i den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2017. Den sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning och följer med Skolporten nr 2/2018.

Skolportens lärarpanel 10 år


I appen Skolporten läser du bilagan Pedagogisk forskning utan kostnad!
Skolportens app laddar du enkelt ner i App Store eller Google Play!


Katharina Jacobsson. Foto: Emelie Asplund.

En forskningsbaserad strategi är ingen garanti för att skolutveckling sker. Egna initiativ, till och med konflikter kan vara det som aktiverar processer, konstaterar Katharina Jacobsson, som skrivit 2017 års mest lästa avhandling på Skolporten.se.

Läs intervjun med forskaren Katharina Jacobsson som skrev den mest lästa avhandlingen 2017 här!

Sidan publicerades 2018-04-16 11:17 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Vuxenutbildning i fokus, 23 okt i Stockholm

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana.

Så kan skolan stötta elever med adhd

Stärka elevens självbild, arbeta på gruppnivå och ha höga förväntningar. Det är sådant som fungerar för att hjälpa elever med adhd, visar en ny forskningsöversikt.

Bra för diskussioner om särbegåvade barn

Vi förstår sällan hur begåvade de är. Den här boken är skriven för alla dem som har rätt att vara barn på sina egna villkor, skriver specialpedagog Veronica Ferm.

”Skolan är i många fall den allra värsta boven, men det är inte lärarnas ’fel’ att det är så”

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har vigt sitt liv åt att förstå och hjälpa unga med npf. Nu vill han sätta ljuset på hur olika svårigheter ofta överlappar varandra.

Perspektiv på arbetet med elever med autism

Boken är full av konkreta exempel som ökar förståelsen för elever med autism. Den sätter också problematiken i ett sammanhang som ger nya perspektiv, skriver specialpedagog Margot Zakariasson.

Pärmskärmen ger eleverna studiero

När Annelie Holm lade ut en bild av sin uppfinning på Facebook fick den över tusen likes under en helg. ”Jag blev chockad. Det visar verkligen behovet av billiga lösningar”, säger hon

Forskartrion om nya läroplanen

Okej, eller till och med bra, men fortfarande för otydligt om undervisning. Så kan man sammanfatta några förskoleforskares reaktioner på den nya läroplanen.

Dysleximässan – ett forum för att hämta kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Den 19-20 oktober arrangerar Dyslexiförbundet den årliga Dysleximässan. I år kommer mässan att äga rum på Karlstad Congress Culture Center. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en samarbetspartner.

Dålig kunskap om sexuella trakasserier på högskolan

Det är stor brist på kunskap om hur problemet med sexuella trakasserier inom svenska högskolor och universitet ser ut enligt en ny rapport.

Vad är Open Access och varför är det bra?

Internationella Open access-veckan uppmärksammas runt om i världen 22-28 oktober. Pernilla Andersson på högskolebiblioteket i Västerås berättar vad Open Access innebär och varför det är något som ökar alltmer internationellt.

Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända

Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.

Lärares oro för beröring överdriven

En ny studie tyder på att elever ser positivt på lärares fysiska beröring i idrott och hälsa, om övningen motiverar det. ”Det handlar om kontexten”, säger Annica Caldeborg, doktorand och idrottslärare.

Stora könsskillnader i skolan i Norge

Flickor klarar skolan bättre än pojkar, generellt sett. Enligt en ny rapport är Norge ett av de västländer som har störst könsskillnader i skolan.

Särskolans hemkunskap bygger på gammalt recept

Missriktad omsorg gör att alltför mycket bakande och fikastunder tränger ut en mer vardagsnära matlagning som hade kunnat rusta elever på grundsärskolan för ett mer självständigt vuxenliv, visar kostvetaren Albina Granberg i en färsk avhandling.

Hör forskaren om 11-åringarnas generösa ”vi”-syn på historien

Femteklassares uppfattar oavsett bakgrund att de får lära sig sin egen historia i skolan, visar forskning på Mälardalens högskola.

Tydligare undervisning tack vare bildstöd

Mötet med elever med rörelsehinder och på grundsärskolan blev en ögonöppnare för Isabel Olsson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Stockholm. Den för andra så självklara rätten att kunna kommunicera obehindrat blir för många av dessa elever en stor utmaning.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Finska rektorer måste undervisa

För att jobba som rektor i Finland krävs förutom formell behörighet även att man bedriver viss klassundervisning. – Men mängden administration och praktiska vardagsuppgifter är förvånansvärt stor. Att få mer tid för pedagogiska diskussioner står högt på rektorernas önskelista, berättar Siv Saarukka som doktorerat på vad det innebär att vara skolledare i Finland.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

Chefen är ingen undergörare

Fundera över ditt ledarskap och var beredd till nytänkande. Det är budskapet i en av de två böcker som Peter Fowelin denna gång skriver om.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats