Dela:

10 mest lästa avhandlingarna 2020

1 I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker
Forskare: Kristina Walldén Hillström
Disputerade: 2020-06-05 vid Uppsala universitet

Läs en intervju ur bilagan Pedagogisk forskning 2020 med Kristina Walldén Hillström här!

2 Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Lärares och föräldrars perspektiv
Forskare: Anna-Lena Andersson
Disputerade: 2020-10-09 vid Mälardalens högskola

3 Designing for transformational change in school. Digitalizing the digitized
Forskare: Annika Agélii Genlott
Disputerade: 2020-12-10 vid Örebro universitet

4 Kompetensutveckling som styrning
Forskare: Nils Kirsten
Disputerade: 2020-05-15 vid Uppsala universitet

5 Relationär pedagogik — för ett sannare liv. En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet adhd
Forskare: Mattias Nilsson Sjöberg
Disputerade: 2020-11-27 vid Malmö universitet

6 Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande
Forskare: Jonas Jäder
Disputerade: 22020-01-10 vid Umeå universitet

7 Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket
Forskare: Janna Lundberg
Disputerade: 2020-01-31 vid Lunds universitet

8 Återkoppling i lågstadieklassrum
Forskare: Elisabeth Eriksson
Disputerade: 2020-11-23 vid Linköpings universitet

9 Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass
Forskare: Helena Vennberg
Disputerade: 2020-04-03 vid Umeå universitet

10 Didactical Considerations in the Digitalized Classroom
Forskare: Anne Kjellsdotter
Disputerade: 2020-05-08 vid Göteborgs universitet


Artikeln är publicerad i Skolportens bilaga Pedagogisk forskning 2020. Läs bilagan gratis och utan inloggning i appen Skolporten eller klicka här!

Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play.

Inte prenumerant på Skolportens magasin? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2021-03-31 17:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskild fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Matematik för gymnasiet

Välkommen till Skolportens nya konferens för sig som undervisar i matematik i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för undervisningen.

Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Forskning om digital kunskap i förskolan blev mest lästa avhandling 2020

Kristina Walldén Hillströms avhandling om digital kunskap i förskolan blev den mest lästa på Skolporten.se under år 2020.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledare: Om några år vet vi mer…

Forskning om hur coronapandemin har påverkat utbildningskvalitén, elevresultaten och elevhälsan är i full gång. På Skolporten kommer vi att bevaka de resultaten lika systematiskt som vi gör med all forskning om förskola och skola.

Forskare på Högskolan skrev mest nedladdade avhandlingen 2020

Kristina Walldén Hillström, forskare och lärare inom didaktik på Högskolan i Gävle, disputerade vid Uppsala Universitet i juni 2020. Hennes doktorsavhandling blev den mest nedladdade av alla förra året på Skolporten, ledande digital portal för forskning inom utbildningsvetenskap i Sverige.

Ny artikel om specialpedagogik i förskolan

Förskollärare i inkluderande förskolemiljöer ansvarar för att stimulera och följa upp barns sociala färdighetsutveckling och för att främja delaktighet i kamratlek för alla barn.

Forskningsutblick: Kompetenshöjning om autism gav ökad förståelse i förskolan

Med hjälp av en sex veckor lång kompetensutvecklingsinsats ökade förskolepersonal både sin medvetenhet och förståelse för barn med autism. De blev också bättre på att anpassa lärmiljön och förebygga utmanande situationer. Studien visar på att även mindre insatser kan bidra till förändringar både i attityder och praktik.

Så lär sig barn genom samtalet i förskolan

Hur går det till när barn i förskolan tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med pedagoger? Det undersöks i en avhandling från Göteborgs universitet.

Barns meningsskapande i förskolan är en komplex process

Barns meningsskapande i förskolan är en komplex process där individuella, sociala och kulturella dimensioner samverkar. Därför behöver pedagogerna vara medvetna om dessa dimensioner när de planerar verksamheten. Det framkommer i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Avhandling med råd om hur digital teknik stöttar undervisning i geometri

Handfasta tips till matematiklärare om hur de kan använda digital teknik i sin undervisning i geometri. Det är resultatet av Peter Markkanens doktorsavhandling, som också visar hur tekniken kan belysa det som elever kan ha svårt att få syn på.

Avhandling om lek utanför skolan i digitala gemenskaper utsedd till Skolportens favorit

Digitaliseringen har förändrat barns lek. Många barns lärande i leken sker i en hybrid verklighet, där det fysiska och det digitala är så sammanflätat att det inte längre är fruktbart att separera dem. Det konstaterar Marina Wernholm som forskat om lek utanför skolan i digitala gemenskaper. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Digital lek i en hybrid verklighet

Inramningen för barns lek har förändrats – den fysiska och den digitala leken har flätats samman och vi behöver förstå det som en verklighet. Det konstaterar Marina Wernholm i sin avhandling, som nu valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

Barn i förskoleåldern upprepar och utmanar heteronormativitet

Regnbågsfamiljer och allas rätt att älska vem den vill har en självklar plats i många barns föreställningsvärld. Det är också tydligt framskrivet i förskolors policydokument att barn ska få kännedom om olika familjekonstellationer. Men samtidigt är barns lekar på förskolan fortfarande starkt präglade av en heterosexuell norm. Det framgår av en ny avhandling.

Verksamhetens villkor begränsar barns inflytande i förskolan

Barns inflytande är ett centralt mål i förskolan. Men i praktiken underordnas det konkurrerande mål i läroplanen och andra behov i verksamheten. Det visar en ny avhandling som efterlyser en fördjupad diskussion om vad barns inflytande betyder.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledningsteam ger trygghet

Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.