Dela:

10 mest lästa avhandlingarna 2020

1 I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker
Forskare: Kristina Walldén Hillström
Disputerade: 2020-06-05 vid Uppsala universitet

Läs en intervju ur bilagan Pedagogisk forskning 2020 med Kristina Walldén Hillström här!

2 Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Lärares och föräldrars perspektiv
Forskare: Anna-Lena Andersson
Disputerade: 2020-10-09 vid Mälardalens högskola

3 Designing for transformational change in school. Digitalizing the digitized
Forskare: Annika Agélii Genlott
Disputerade: 2020-12-10 vid Örebro universitet

4 Kompetensutveckling som styrning
Forskare: Nils Kirsten
Disputerade: 2020-05-15 vid Uppsala universitet

5 Relationär pedagogik — för ett sannare liv. En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet adhd
Forskare: Mattias Nilsson Sjöberg
Disputerade: 2020-11-27 vid Malmö universitet

6 Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande
Forskare: Jonas Jäder
Disputerade: 22020-01-10 vid Umeå universitet

7 Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket
Forskare: Janna Lundberg
Disputerade: 2020-01-31 vid Lunds universitet

8 Återkoppling i lågstadieklassrum
Forskare: Elisabeth Eriksson
Disputerade: 2020-11-23 vid Linköpings universitet

9 Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass
Forskare: Helena Vennberg
Disputerade: 2020-04-03 vid Umeå universitet

10 Didactical Considerations in the Digitalized Classroom
Forskare: Anne Kjellsdotter
Disputerade: 2020-05-08 vid Göteborgs universitet


Artikeln är publicerad i Skolportens bilaga Pedagogisk forskning 2020. Läs bilagan gratis och utan inloggning i appen Skolporten eller klicka här!

Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play.

Inte prenumerant på Skolportens magasin? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2021-03-31 17:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskild fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Matematik för gymnasiet

Välkommen till Skolportens nya konferens för sig som undervisar i matematik i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för undervisningen.

Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Forskning om digital kunskap i förskolan blev mest lästa avhandling 2020

Kristina Walldén Hillströms avhandling om digital kunskap i förskolan blev den mest lästa på Skolporten.se under år 2020.

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn

Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga.

Ny studie: Media missar i sina rapporter om inkludering i skolan

Barn som far illa, upprörda föräldrar och många starka känslor. Det är en bild av inkludering i skolan som media förmedlat under tio år. ”Egentligen handlar medierapporteringen i dessa fall inte om inkludering, utan om exkludering”, säger Anette Bagger, forskare i specialpedagogik.

Skolportens mest nedladdade avhandling

Kristina Walldén Hillström är forskare och lärare inom didaktik på Högskolan i Gävle. Avhandlingen om digitala medier i förskolan var den mest nedladdade på Skolporten förra året.

Webbinarium: Så här jobbar vi med digital lek, lärande och utforskande i förskolan!

Luleå kommuns förskolor bjuder på en spännande utvecklingsmiljö och med pedagoger i framkant. Luleå kommun fick utmärkelsen Guldtrappan 2019 för sitt digitala utvecklingsarbete.

Forskningsutblick: Kompetenshöjning om autism gav ökad förståelse i förskolan

Med hjälp av en sex veckor lång kompetensutvecklingsinsats ökade förskolepersonal både sin medvetenhet och förståelse för barn med autism. De blev också bättre på att anpassa lärmiljön och förebygga utmanande situationer. Studien visar på att även mindre insatser kan bidra till förändringar både i attityder och praktik.

Ledare: Om några år vet vi mer…

Forskning om hur coronapandemin har påverkat utbildningskvalitén, elevresultaten och elevhälsan är i full gång. På Skolporten kommer vi att bevaka de resultaten lika systematiskt som vi gör med all forskning om förskola och skola.

Avhandling med råd om hur digital teknik stöttar undervisning i geometri

Handfasta tips till matematiklärare om hur de kan använda digital teknik i sin undervisning i geometri. Det är resultatet av Peter Markkanens doktorsavhandling, som också visar hur tekniken kan belysa det som elever kan ha svårt att få syn på.

Så lär sig barn genom samtalet i förskolan

Hur går det till när barn i förskolan tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med pedagoger? Det undersöks i en avhandling från Göteborgs universitet.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Forskare på Högskolan skrev mest nedladdade avhandlingen 2020

Kristina Walldén Hillström, forskare och lärare inom didaktik på Högskolan i Gävle, disputerade vid Uppsala Universitet i juni 2020. Hennes doktorsavhandling blev den mest nedladdade av alla förra året på Skolporten, ledande digital portal för forskning inom utbildningsvetenskap i Sverige.

Avhandling om lek utanför skolan i digitala gemenskaper utsedd till Skolportens favorit

Digitaliseringen har förändrat barns lek. Många barns lärande i leken sker i en hybrid verklighet, där det fysiska och det digitala är så sammanflätat att det inte längre är fruktbart att separera dem. Det konstaterar Marina Wernholm som forskat om lek utanför skolan i digitala gemenskaper. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

”Marknadens stora intresse för förskolan måste upp på agendan”

Förskolan har fått begränsad uppmärksamhet inom utbildningspolitiken, men ett stort intresse från skolmarknaden. Det behövs en kritiskt granskande hållning till ett starkt förändrat förskolelandskap, skriver Ingegerd Tallberg Broman, professor emerita vid Malmö universitet, lärarutbildare, förskoleforskare.