Dela:

10 mest lästa avhandlingarna 2020

1 I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker
Forskare: Kristina Walldén Hillström
Disputerade: 2020-06-05 vid Uppsala universitet

Läs en intervju ur bilagan Pedagogisk forskning 2020 med Kristina Walldén Hillström här!

2 Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Lärares och föräldrars perspektiv
Forskare: Anna-Lena Andersson
Disputerade: 2020-10-09 vid Mälardalens högskola

3 Designing for transformational change in school. Digitalizing the digitized
Forskare: Annika Agélii Genlott
Disputerade: 2020-12-10 vid Örebro universitet

4 Kompetensutveckling som styrning
Forskare: Nils Kirsten
Disputerade: 2020-05-15 vid Uppsala universitet

5 Relationär pedagogik — för ett sannare liv. En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet adhd
Forskare: Mattias Nilsson Sjöberg
Disputerade: 2020-11-27 vid Malmö universitet

6 Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande
Forskare: Jonas Jäder
Disputerade: 22020-01-10 vid Umeå universitet

7 Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket
Forskare: Janna Lundberg
Disputerade: 2020-01-31 vid Lunds universitet

8 Återkoppling i lågstadieklassrum
Forskare: Elisabeth Eriksson
Disputerade: 2020-11-23 vid Linköpings universitet

9 Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass
Forskare: Helena Vennberg
Disputerade: 2020-04-03 vid Umeå universitet

10 Didactical Considerations in the Digitalized Classroom
Forskare: Anne Kjellsdotter
Disputerade: 2020-05-08 vid Göteborgs universitet


Artikeln är publicerad i Skolportens bilaga Pedagogisk forskning 2020. Läs bilagan gratis och utan inloggning i appen Skolporten eller klicka här!

Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play.

Inte prenumerant på Skolportens magasin? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2021-03-31 17:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Forskning om digital kunskap i förskolan blev mest lästa avhandling 2020

Kristina Walldén Hillströms avhandling om digital kunskap i förskolan blev den mest lästa på Skolporten.se under år 2020.

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

NPF-föräldrar bär ett tungt ansvar

Föräldrar till barn med NPF-diagnoser tvingas att ta ett stort individuellt ansvar för sina barns skolgång. Det konstaterar forskaren Emma Laurin. 

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn

Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga.

Så lär sig barn genom samtalet i förskolan

Hur går det till när barn i förskolan tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med pedagoger? Det undersöks i en avhandling från Göteborgs universitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.