Dela:

10 mest lästa avhandlingarna 2020

1 I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker
Forskare: Kristina Walldén Hillström
Disputerade: 2020-06-05 vid Uppsala universitet

Läs en intervju ur bilagan Pedagogisk forskning 2020 med Kristina Walldén Hillström här!

2 Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Lärares och föräldrars perspektiv
Forskare: Anna-Lena Andersson
Disputerade: 2020-10-09 vid Mälardalens högskola

3 Designing for transformational change in school. Digitalizing the digitized
Forskare: Annika Agélii Genlott
Disputerade: 2020-12-10 vid Örebro universitet

4 Kompetensutveckling som styrning
Forskare: Nils Kirsten
Disputerade: 2020-05-15 vid Uppsala universitet

5 Relationär pedagogik — för ett sannare liv. En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet adhd
Forskare: Mattias Nilsson Sjöberg
Disputerade: 2020-11-27 vid Malmö universitet

6 Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande
Forskare: Jonas Jäder
Disputerade: 22020-01-10 vid Umeå universitet

7 Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket
Forskare: Janna Lundberg
Disputerade: 2020-01-31 vid Lunds universitet

8 Återkoppling i lågstadieklassrum
Forskare: Elisabeth Eriksson
Disputerade: 2020-11-23 vid Linköpings universitet

9 Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass
Forskare: Helena Vennberg
Disputerade: 2020-04-03 vid Umeå universitet

10 Didactical Considerations in the Digitalized Classroom
Forskare: Anne Kjellsdotter
Disputerade: 2020-05-08 vid Göteborgs universitet


Artikeln är publicerad i Skolportens bilaga Pedagogisk forskning 2020. Läs bilagan gratis och utan inloggning i appen Skolporten eller klicka här!

Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play.

Inte prenumerant på Skolportens magasin? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2021-03-31 17:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Forskning om digital kunskap i förskolan blev mest lästa avhandling 2020

Kristina Walldén Hillströms avhandling om digital kunskap i förskolan blev den mest lästa på Skolporten.se under år 2020.

Forskningen vägleder skolor i användandet av digitala verktyg

Digitala verktyg och gemensamma avtal finns på plats i kommunen. Men hur används verktygen och läromedlen på bästa sätt för att skapa en så bra undervisning som möjligt? Ett samverkansprojekt mellan skola och forskning har försökt gå på djupet i den frågan. Under en spridningskonferens redogjordes för resultaten.

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

Tvärvetenskapliga resultat från forskning om barns och ungdomars livsmöjligheter

År 2020 beslutade Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur att anslå 42 miljoner kronor till tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt på Göteborgs universitet om barns och ungdomars livsmöjligheter i segregerade livsmiljöer. I slutet av september hölls en avstämningskonferens där de hittills framkomna resultaten presenterades och diskuterades.

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

Unga önskar mer kunskap om sömn

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor och som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

NPF-föräldrar bär ett tungt ansvar

Föräldrar till barn med NPF-diagnoser tvingas att ta ett stort individuellt ansvar för sina barns skolgång. Det konstaterar forskaren Emma Laurin. 

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn

Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga.

Ny studie: Media missar i sina rapporter om inkludering i skolan

Barn som far illa, upprörda föräldrar och många starka känslor. Det är en bild av inkludering i skolan som media förmedlat under tio år. ”Egentligen handlar medierapporteringen i dessa fall inte om inkludering, utan om exkludering”, säger Anette Bagger, forskare i specialpedagogik.

Webbinarium: Så här jobbar vi med digital lek, lärande och utforskande i förskolan!

Luleå kommuns förskolor bjuder på en spännande utvecklingsmiljö och med pedagoger i framkant. Luleå kommun fick utmärkelsen Guldtrappan 2019 för sitt digitala utvecklingsarbete.

Skolportens mest nedladdade avhandling

Kristina Walldén Hillström är forskare och lärare inom didaktik på Högskolan i Gävle. Avhandlingen om digitala medier i förskolan var den mest nedladdade på Skolporten förra året.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Så lär sig barn genom samtalet i förskolan

Hur går det till när barn i förskolan tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med pedagoger? Det undersöks i en avhandling från Göteborgs universitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!