Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Publicerad:2022-04-07
Uppdaterad:2023-09-01
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

1. Avhandling:Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm
Forskare: Emma Laurin
Disputerade: 2021-06-04 vid Uppsala universitet

Läs mer om Emma Laurins forskning här!

2. Avhandling:Man är ju typ elev, fast på avstånd”. Problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv
Forskare: Tobias Forsell
Disputerade: 2021-01-08 vid Umeå universitet

3. Avhandling:Barns samspel bortom förskolans väggar. Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola
Forskare: Carina Berkhuizen
Disputerade: 2021-06-04 vid Uppsala universitet

4. Avhandling:Uppdrag undervisning. Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan
Forskare: Ebba Hildén
Disputerade: 2021-05-07 vid Karlstads universitet

5. Avhandling:Undervisningsuppdraget i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv
Forskare: Ester Catucci
Disputerade: 2021-10-22 vid Mälardalens högskola

6. Avhandling:Early Numeracy Development. Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties
Forskare: Heidi Hellstrand
Disputerade: 2021-07-05 vid Åbo Akademi

7. Avhandling:Skrivandets gränser. Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning
Forskare: Camilla Forsberg
Disputerade: 2021-05-28 vid Linnéuniversitetet

8. Avhandling:X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik: Med fokus på tidig algebra i Sverige
Forskare: Lars Madej
Disputerade: 2021-01-22 vid Uppsala universitet

9. Avhandling:Att vara och inte vara – Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk
Forskare: Frida Siekkinen
Disputerade: 2021-02-26 vid Göteborgs universitet

10. Avhandling:Socialt lärande i fritidshemmet. En intervjustudie med fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer
Forskare: Kristina Jonsson
Disputerade: 2021-04-23 vid Mälardalens högskola

Artikeln är publicerad i den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2021 – ute 31/3! Läs hela bilagan utan kostnad här!

Bilagan följer med Skolporten nr 2/2022 och sammanställer 2021 års avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev