Dela:

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

1. Avhandling: Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm
Forskare: Emma Laurin
Disputerade: 2021-06-04 vid Uppsala universitet

Läs mer om Emma Laurins forskning här!

2. Avhandling:Man är ju typ elev, fast på avstånd”. Problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv
Forskare: Tobias Forsell
Disputerade: 2021-01-08 vid Umeå universitet

3. Avhandling: Barns samspel bortom förskolans väggar. Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola
Forskare: Carina Berkhuizen
Disputerade: 2021-06-04 vid Uppsala universitet

4. Avhandling: Uppdrag undervisning. Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan
Forskare: Ebba Hildén
Disputerade: 2021-05-07 vid Karlstads universitet

5. Avhandling: Undervisningsuppdraget i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv
Forskare: Ester Catucci
Disputerade: 2021-10-22 vid Mälardalens högskola

6. Avhandling: Early Numeracy Development. Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties
Forskare: Heidi Hellstrand
Disputerade: 2021-07-05 vid Åbo Akademi

7. Avhandling: Skrivandets gränser. Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning
Forskare: Camilla Forsberg
Disputerade: 2021-05-28 vid Linnéuniversitetet

8. Avhandling: X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik: Med fokus på tidig algebra i Sverige
Forskare: Lars Madej
Disputerade: 2021-01-22 vid Uppsala universitet

9. Avhandling: Att vara och inte vara – Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk
Forskare: Frida Siekkinen
Disputerade: 2021-02-26 vid Göteborgs universitet

10. Avhandling: Socialt lärande i fritidshemmet. En intervjustudie med fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer
Forskare: Kristina Jonsson
Disputerade: 2021-04-23 vid Mälardalens högskola

Artikeln är publicerad i den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2021 – ute 31/3! Läs hela bilagan utan kostnad här!

Bilagan följer med Skolporten nr 2/2022 och sammanställer 2021 års avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Sidan publicerades 2022-04-07 13:42 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-04-11 13:20 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Svenska för låg- och mellanstadiet

Vill du ta del av aktuell forskning och få praktiska verktyg som utvecklar dig i din yrkesroll? Konferensen innehåller sju föreläsningar om bland annat formativ kartläggning av elevers läsfärdighet, assisterande teknik vid läs- och skrivundervisning, källkritik och cirkelmodellen. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 september 2022.

Elevhälsa

Välkommen till vår årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela elevhälsoteamet! Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-nu-pris 3 795 kr ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Slöjd

Välkommen till Skolportens konferens för slöjdlärare! Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom slöjd och praktiska exempel som kan inspirera dig i din yrkesroll! Delta på plats i Stockholm 20-21 september eller via webbkonferensen 28 september – 12 oktober. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms gäller t.o.m 20 augusti!

Mest lästa avhandling 2021: Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Föräldrar till barn med adhd- och autismdiagnoser bär ett tungt ansvar för sina barns skolgång. Det visar Emma Laurins avhandling som blev förra årets mest lästa på Skolporten.se.

10 mest lästa avhandlingarna 2020

Vilka 10 pedagogiska avhandlingar blev mest klickade på Skolporten.se under det föregående året? Här kan du ta del av 2020 års lista!

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

Matematik med alla sinnen

Läraren Charlotte Appeltofft har märkt att eleverna får en bättre taluppfattning när hon lär ut med den nya undervisningsmodellen TRR – Tänka, Resonera och Räkna.

Digitaliseringen krymper lärares expertroll

Med digitaliseringens intåg i skolan har utrymmet för lärarens roll som expert minskat. Det menar forskaren Johan Sandén. Nu har hans avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Autism, ADHD and school absence are risk factors for self-harm: new research

Data linkage, assessing information from over 113,000 teenagers in South London, addresses important gaps in research on the mental health and socio-economic risk factors for self-harm.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Forskarens fem tips – för lärare med NPF-elever

Forskaren Emma Leifler delar med sig av sina bästa tips för praktisk inkludering – verktyg för lärare med NPF-elever.