Hoppa till sidinnehåll
Vetenskaplig tidskrift

Bråkstakar och retstickor

Publicerad:2018-06-25
Uppdaterad:2023-09-03
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Fokus i föreliggande studie är på personalens förståelse av våld i skolan. Intresset riktas specifikt mot den betydelse som föreställningar om kön får för hur personalen synliggörs och bemöter våld mellan elever. Detta diskuteras i artikeln som att handlingar och situationer könskodas. Det vill säga att vissa handlingar beskrivs maskulina medan andra handlingar som feminina (Haywood & Mac an Ghaill 2012, Paechter 2006). Begreppet våld används i denna studie som ett samlingsbegrepp för situationer, där skolpersonalen beskriver hur en eller flera elever gjort våld, på en eller flera elevers värdighet och integritet. Det kan vara handlingar som, slag, knuffar, hot, benämningar, ansiktsuttryck och utfrysning samt nedsättande kommunikation på sociala medier (jfr Benbenishty & Astor 2005, Robinson, Davies & Saltmarsh 2012).

Författare: Johannes Lunneblad

Bråkstakar och retstickor. En studie av hur elevers våld könskodas av skolpersonalen i grundskolans senare år

Utbildning & Demokrati 2017, vol 26, nr 3

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev