Brevväxla med en forskare

”Hej klass 5A! Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med några funderingar jag har kring solpaneler och vindkraftverk.” Så skulle ett brev till en skolklass från en forskare inom Brevvännerna kunna börja.

Illustration: Istock

Illustration: Istockphoto

Brevvännerna är en ideell förening där brev används som en länk mellan skolan och samhället utanför. Bland annat har man ingått ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, där fokus ligger på förnybara energikällor.

Julia Tengblad Söder är verksamhetsansvarig och ordförande för Brevvännerna.

– Alla brev är kopplade till läroplanen. Vi vill även att breven ska kunna användas ämnesövergripande, och i och med att det är brev så ska arbetet även kunna kopplas till svenskan. Vi ser också en naturlig koppling till studie- och karriärvägledning, eftersom breven lyfter avsändarens yrkesroll, säger hon.

Breven som kommer till en klass är framtagna av Brevvännerna i samarbete med avsändaren, och innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med. Till det följer en lärarhandledning med lektionsförslag samt en metodbok. Metoden lutar sig mot forskning inom hållbar utveckling och verklighetsanknuten undervisning och har utarbetats tillsammans med kollegan Charleen Fichtner, utbildningsvetare med erfarenhet inom metodutveckling och pedagogik.

Grundidén är att eleverna ska känna att undervisningen är relevant – att det finns en koppling till deras vardag, säger Julia Tengblad Söder:

– Eleverna ska kunna ställa frågor och känna att de får svar, så när läraren skickar in elevernas svar sluter vi cirkeln genom en återkoppling, antingen med ett brev eller en videohälsning som vi skickar tillbaka till klassen.

Tanken är att universitet och högskolor, samt andra samhällsnyttiga organisationer, ska kunna nå ut med sin verksamhet. I nuläget riktas breven främst till mellanstadiet och högstadiet, men brev kommer även att utvecklas för lågstadiet och gymnasiet så småningom.

Av Moa Duvarci Engman

Fakta/För att beställa brev och lärarhandledning genom Brevvännerna betalar man en mindre administrativ summa per klass. Metodhandboken är gratis. Materialet finns tillgängligt på www.brevvannerna.se


Skolporten nr 6/2019

Artikeln är publicerad i Skolporten nr 6/2019 – ute nu!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2020-01-14 09:28 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Svenska som andraspråk, Malmö den 8-9 sept

OBS! Nya datum: 8-9 sept. Ta del av föreläsningar om bl.a. bedömning i svenska som andraspråk, fördomar och funktioner gällande ungdomars språkanvändning i flerspråkiga miljöer, litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning, uttalsundervisning med praktiska övningar samt kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen. Välkommen!

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Viktigt med tidiga läsinsatser

En ny studie visar att man tidigt kan ge de elever som har allra störst risk för lässvårigheter ett lyft med en intensiv men kort insats.

UR Samtiden: Framtidens läromedel 2014 – Kreativa appar i klassrummet

Läraren Jessica Paulsson berättar om hur du som pedagog kan använda en surfplatta tillsammans med dina elever. Vi får också tips om vilka appar som kan vara användbara i undervisningen (webb-tv).

Närkamp med talen

Tre gånger i veckan, utanför skoltid. I intensivmatematiken får elever möjlighet att fylla kunskapsluckor, rätta till missuppfattningar och träna på det som är svårt.

Våga ställa krav

Mår barnen bra i förskolan? Den frågan ställer sig Ulla Waldenström som är barnmorska, beteendevetare och professor vid Karolinska institutet. Hon har skrivit en bok med just den frågan i titeln, och svaret är enligt henne: Vi vet inte.  

UR: Inspirerande pedagogik – Samarbete över gränserna i skolan

Hur kan man jobba ämnesövergripande för att få ut det mesta av lärandet i grundskolan? Idén föddes hos musikläraren Peter Forsman som tog kontakt med sin kollega i biologi, och där började den framgångsrika modellen som i år fick Ingvar Lindqvist-priset (webb-tv).

Hantverk kräver tålamod och tid

Syftet med slöjd av i dag är att eleven genom att genomföra en konkret arbetsprocess, från idé till färdig produkt och analys, ska träna på och utveckla ett nyfiket och experimentellt arbetssätt, skriver  Kristina Jönsson Nuszkowski, slöjdlärare.

UR: En bok, en författare – Alla i mål

Skolstrategen Per Kornhall ger tips och praktiska råd som lutar sig mot evidens och beprövad erfarenhet. ”Alla i mål” beskriver flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Vad motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat? Intervjuare: Bengt Westerberg.

Sätt föräldrarna i skolbänken!

Föräldrar kan ha svårt att hänga med när förskolan och skolan förändras. På förskolan Tornet får föräldrarna insikt i läroplanen via en sluten Facebookgrupp.

Skolbibliotekariens roll när alla har varsin dator

Skolbiblioteket på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar är väl integrerat i undervisningen och har en central plats i elevers och lärares vardag. Det spelar en stor roll i det pågående arbetet med att utveckla skolans verksamhet med IT och digitala medier när alla lärare och elever har varsin dator.

Forskare studerar vad som händer när barn spelar

Tekniska museet har i samband med utställningen Game on 2.0 startat en satsning på att dokumentera och visa dataspel och spelande. När Kulturrådet nu stödjer projektet med 700 000 kronor kan museet tillsammans med forskare inleda arbetet med tre studier kring dataspel – om spelarna, spelkulturen och spelens berättelser.

Digital bok ska öka intresset för läsning

Det är eleverna som är de bästa inspiratörerna. Om en bok får fast en ungdom kan läsintresset sprida sig som löpeld. Det är en av lärdomarna försteläraren Maria Glawe i Trelleborg dragit efter att ha genomfört bokprojektet ”Läsning ger oss vingar”.

Hon sjunger gummits lov

Med en egen kondomlåt, humor och självdistans försöker Linnéa Utterström att avdramatisera undervisningen i sex och samlevnad. ”Jag älskar sex och samlevnad! Eleverna är så nyfikna och har så mycket frågor och tankar redan från början.”

Internationellt: Unge med autisme opdyrkes som nyt IT-guld

Der begynder at være rift om at få uddannet de mange unge danskere med autisme til at gøre dem klar til – næsten – almindelige job i danske virksomheder. For de kan noget, som ikke så mange andre kan, hvis blot de bliver hjulpet godt på plads.

Rätt verktyg för hälsans skull

I Sundsvall är skoldatateket en del av centrala elevhälsan. Visionen är att klassrummen ska vara som verktygslådor. Alla elever ska hitta sitt stöd i lärandet.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Tema: SKOLBIBLIOTEK
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Tema: SKOLBIBLIOTEK

Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Covid-19 och omställning till distansundervisning i svensk skola

Två forskare vid Stockholms universitet har genomfört en blixtstudie med syftet att snabbt synliggöra tidiga erfarenheter och lärdomar som lärare fått av att genomföra distansundervisning, samt utmaningar. Läs rapporten här (öppnas som pdf – uppdaterad).

Skolan kan vara av­görande för flickor med adhd

Svenny Kopp har ägnat stora delar av sitt yrkesliv kring forskning på flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon i en sammanställning uppmärksammat kunskapsutvecklingen kring flickor med adhd under åren 2000–2010. Dessa samlade kunskaper är oerhört viktiga för att dessa flickor ska få adekvat uppmärksamhet, stöd i tid och möjligheter till en likvärdig utbildning.

Undersökande arbetssätt – vem leder det bäst?

Varför lyckas inte dina förändringsinitiativ? Kanske är det dags att byta strategi. Sådant har Viviane Robinson, pedagogikprofessor på Nya Zeeland funderat över.

Boken om rektorn som gjorde rätt

Med sina ironiska och samtidigt allvarsamma beskrivningar av skolmiljön har lågstadieläraren Roberth Nordin fått tusentals läsare i böcker och på sociala medier.

Om skolorna stänger kan föräldrar bidra med struktur

Undervisningen vid högskolor, universitet och gymnasieskolor sker nu på distans för att bromsa pandemin. Näst på tur att stänga kan för- och grundskolor stå. Vilket stöd förväntas man som förälder ge sina barn när de inte får gå till skolan?