Hoppa till sidinnehåll
Ledarskap

Debatt: ”Erbjud mer praktisk träning på lärarutbildningen”

Publicerad:2020-08-25
Uppdaterad:2023-09-01
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
En lärarutbildare provar att undervisa de digitala eleverna i matematik, som ett sätt att träna upp förmågan att styra avatarerna och leda simuleringsbaserad undervisning.
En lärarutbildare provar att undervisa de digitala eleverna i matematik, som ett sätt att träna upp förmågan att styra avatarerna och leda simuleringsbaserad undervisning. FOTO: Marcus Samuelsson/Linköpings universitet

Lärarstudenter behöver återkommande och mer aktivt träna på att leda undervisning. Det skriver ett flertal forskare och lärarutbildare på Skolporten Debatt.

ETT FRAMGÅNGSRIKT ledarskap i klassrummet innebär att lärare ges möjlighet att bedriva stimulerande och motiverande undervisning. Det skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Lärare med gedigna ämneskunskaper samt god ledarskaps- och undervisningsförmåga kan stimulera, styra, stötta och motivera eleverna till att lära. Några centrala delar i lärares ledarskap handlar om förmåga att skapa positiva relationer till eleverna, förmåga att strukturera och organisera klassrummet och förmåga att erbjuda eleverna trygghet och studiero. För lärarstudenter är det väsentligt att bygga upp de kompetenser som krävs för att känna sig tillräckligt rustade för att möta klassrumsvardagen. Det är därför viktigt att lärarutbildningen tillhandahåller kunskap och konkreta erfarenheter som lärarstudenter behöver för att kunna uppleva tillförsikt och säkerhet i sin yrkesroll. Men hur ser det ut i dag? Har lärarutbildningen vad som krävs eller finns det en brist på överensstämmelse mellan utbildning och skolvardag?

Vi menar att brister förekommer och vi tror att det finns utrymme för förändringar.

Vi vill åtgärda förekommande brister genom en långsiktig och hållbar förändring av studenternas utveckling av ledarskaps- och undervisningsförmågor. Konkret vill vi öka den praktiska träningen av ledarskaps- och undervisningsfärdigheter under den campusförlagda utbildningen (CFU).

Lärarstudenter behöver stöd för att utveckla kunskap och förmågor om ledarskap och undervisning. Här fyller den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en central roll. Men det är inte tillräckligt. VFU:n ser olika ut för varje lärarstudent och vad de får med sig från perioder av VFU är beroende av kvaliteten på praktikplatsen. Vi kan inte begära att handledarna i skolan har den överblick som krävs för att knyta innehållet i VFU:n till den övriga lärarutbildningen. Mera VFU är heller inte lösningen. Lösningen är att erbjuda lärarstudenter fler och bättre möjligheter att även under CFU:n återkommande och aktivt träna på att leda undervisning.

Vi menar att det som övas under VFU behöver kompletteras med strukturerad träning under CFU. Studenter behöver återkommande ställas inför uppgiften att avgränsa och sortera ut väsentliga delar av att leda undervisning. Detta som ett led i att öva upp sin ledarskaps- och undervisningsförmåga. Träning behöver genomföras kontinuerligt och kan med fördel vara förberedande inför VFU. För att träningen ska bli effektiv behövs en genomtänkt progression. I den progressionen behöver teoretisk kunskap kopplas ihop med praktisk träning i att leda undervisning.

Den praktiska träningen kan exempelvis bestå av rollspel, mikroundervisning och undervisning av simulerade elever. Sådan träning kan hjälpa studenter att sammanfoga begrepp, teorier och modeller med den praktiska sidan av läraryrket. Praktisk träning kan skapa en likvärdig utbildning som bättre förbereder studenterna på att hantera ett komplext läraruppdrag.

Utökad och mer precis träning av att leda undervisning ger en större trygghet i den egna lärarrollen och en större (och befogad) tilltro till den egna förmågan att möta den komplexa och varierande vardagen som klassrumsmiljön innebär.

Bättre möjligheter för träning av att leda undervisning på lärarutbildningen blir på så sätt en viktig del för en hållbar utveckling där lärare stannar kvar i läraryrket.

Fakta/Skribenterna:
Lisa Kilman, Henrik Lindqvist, Anja Thorsten och Marcus Samuelsson, forskare och lärarutbildare vid Linköpings universitet.
Andreas Andersson, Jonas Johansson och Martin Karlberg, forskare och lärarutbildare vid Uppsala universitet.


Skolporten nr 3/2020

Denna artikel är publicerad i Skolportens magasin nr 3/2020

Beställ lösnummer i webbshopen

Tema: Skolchefens roll. Så komplex är den

Läs mer här!

Inte redan prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Vi har en ny uppdaterad app: Skolporten! Ladda ner den i App Store eller Google Play

Prenumeranter har fri tillgång till hela arkivet. Läs Skolportens magasin direkt på din dator här!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev