Hoppa till sidinnehåll
Vetenskaplig tidskrift

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik – diskursiva förutsättningar

Publicerad:2018-06-25
Uppdaterad:2023-09-03
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Lärares bedömning av elevers kunskaper har stor betydelse eftersom den visat sig påverka elevers fortsatta skolgång och utbildning (Wiliam 2010). Därför är det bra att det genomförts och genomförs forskning om bedömningsprocesser i matematik. Något som inte i lika stor utsträckning studerats är de diskursiva förutsättningarna för de processer som leder fram till de avslutande bedömningar som görs i grundskolan. De avslutande bedömningarna får samtidigt stort genomslag i den allmänna debatten om skolans kvalitet och elevers kunskaper – genom ett fokus på slutbetyg, meritpoäng och nationella prov i matematik. Detta är bland annat synligt genom att nationell bedömning kan sägas användas som ett kvalitetsmått på utbildning i dagens skolpolitik (Lundahl 2009). Dessa omständigheter gör det sammantaget angeläget att förstå förutsättningarna för bedömningspraktiken. Det är då av vikt att lyfta fram andra aspekter än kvalitetsaspekten, något som också uttrycks i internationell forskning om elevers deltagande i och relation till matematiken och testande: “we urgently need a more relational form of assessment – one that priorities listening to pupils and promotes learning rather than labelling” (Hodgen & Marks 2009, s 41). Ett sådant perspektivbyte kan erbjuda nya sätt att förstå och utveckla bedömningspraktiken. Detta kan ske exempelvis genom att forskning fokuserar sociala dimensioner i elevers upplevelser av bedömning och testdeltagande (se t ex Bagger accepterat paper a). Denna studie kan bidra genom sitt fokus på sociala dimensioner av nationellt testande och genom att utgå från elevers upplevelser som källa till kunskap om deltagandet i det nationella provet i matematik. Forskningen placeras inom det socio-politiska området av det matematikdidaktiska fältet (Au 2008, Peters & Oliver 2009) och utgår från bland annat Rochelle Gutierrez’ (2013) antagande om att man genom att studera grupper som är förfördelade eller missgynnade kan finna nya förhållningssätt till och förståelse av matematikundervisningen och i just denna studie inom bedömningen i matematik.

Författare: Anette Bagger

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik – diskursiva förutsättningar

Utbildning & Demokrati 2017, vol 26, nr 2

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev