Den svåra rollen som rektor

Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars/Agent Molly & Co.

En rektor är ofta en person med god självinsikt och en önskan att vara en pedagogisk ledare. Men för många kommer verkligheten emellan. Det visar en ny avhandling från Åbo Akademi om skolledare, gjord i finlandssvenska skolor.

I avhandlingen Understanding school principals’ leadership har Siv Saarukka dels intervjuat rektorer, dels samtalat med lärare i fokusgrupper om deras förväntningar på rektorers ledarskap.

– Det finns en hel del studier kring rektorers uppdrag och vad de gör, men jag ville titta på vem rektor är som individ, säger Siv Saarukka, som bland annat har arbetat som utbildningsplanerare och rektorsutbildare vid Centret för livslångt lärande, Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning.

Studien visar att rektorerna har god insikt om sig själva som ledare, och att de gärna berättar om hur de ser på uppgiften att representera skolan.

– Det ingår ju också i deras uppdrag att lyssna, entusiasmera och utveckla personalen.

I Finland måste man vara lärare i botten för att kunna bli rektor och de som söker sig till jobbet som rektor säger sig tycka om utmaningar som går utöver undervisningen. Men Siv Saarukka konstaterar att rektorerna ofta hade förväntningar på att kunna vara mer pedagogiska ledare än vad verkligheten tillåter.

– Löpande ärenden och administration tar mycket tid. Trots att man tänkt avdela särskild tid i skolan för pedagogiska diskussioner under rektors ledning, kände många att de inte kunde uppfylla målsättningarna de hade från början när de blev rektor, säger Siv Saarukka.

Alla intervjuade i studien hade minst tio års rektorserfarenhet, och deras insikter visar att rektorns vardag är en komplex helhet där olika områden går in i varandra. Vissa uppgifter är tidsbundna, som ekonomi och budgetering, och måste skötas inom givna tidsramar. De pedagogiska frågeställningarna är ständigt närvarande, men kan tidvis vila och tidvis vara akuta.

Vad rektorerna däremot upplevde var att spontana pedagogiska dialoger i vardagen förekom relativt ofta. Och eftersom alla rektorer inom grundskolan i Finland även undervisar några timmar i veckan är deras pedagogiska insikter trovärdiga i dialogen med lärare.

– Ett pedagogiskt möte mellan rektor och lärare konstaterades ofta vara odramatiskt, men inte desto mindre mycket angeläget.

Av Annika Larsson Sjöberg och Moa Duvarci Engman


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2 2018

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play!

Prenumerera här!

Prova på-pris: 2 nr/99 kr (endast för nya prenumeranter)

Sidan publicerades 2018-04-04 16:45 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-05-08 11:00 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats