Diagnoser ett sätt att få mer resurser visar ny studie

En studie från Göteborgs universitet visar att flera skolor använder diagnoser som en förklaring att elever hamnat i bråk.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-09-07 10:23 av John Miller


Relaterat

5 strategies to demystify the learning process for struggling students

Barbara Oakley, co-creator of the most enrolled class on Coursera called ”Learning How to Learn,” shares five techniques to help students become better learners. Läs hela artikeln här!

Increased hours online correlate with uptick in teen depression, suicidal thoughts

It’s not proof of cause and effect, but should be a warning, researchers say. Surveys showed teens — especially girls — who spent hours online daily were more likely than others to report depression. Läs hela artikeln här!

Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet

Lärare som är varma, lyhörda och stödjande minskar risken för mobbning i skolan. Lärare som medvetet arbetar för att utveckla och bibehålla sådana relationer med sina elever gör skolan till en tryggare plats. Dessutom är det gynnsamt för elevernas skolprestationer, skriver Robert Thornberg, Linköpings universitet. Läs hela artikeln här!

Hur upphandlar man för skolutveckling?

Skolans digitalisering innebär stora investeringar. Samtidigt är det en stor utmaning för verksamheten att agera beställare i olika upphandlingar. Nu kommer boken ”Upphandla för utveckling”, ett konkret verktyg i upphandlingsprocessen med ett tydligt fokus på skolutvecklingsfrågor. Läs hela artikeln här!

Forskare: Så skapar kommunikation mening i klassrummet

Lärare och elever ger och får återkoppling av varandra i klassrummet hela tiden – men hur ser samspelet egentligen ut? Forskaren Anna Öhman har studerat hur återkoppling mellan lärare och elev görs och gestaltas. Läs hela artikeln här!

Mer lärarfokus på hur än vad eleverna redovisar i det multimodala skolarbetet

Att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete med bedömning innebär såväl möjligheter som svårigheter i skolundervisningen. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Läs hela artikeln här!

”Skolan måste baseras på forskning”

Utvecklingen av skolan styrs mer av politiska åsikter än med kunskap om vad som faktiskt fungerar, enligt Edvin Bru, professor vid Stavangers universitet. Läs hela artikeln här!

Engagerade barn i förskolan ger bättre betyg i framtiden

På högskolan i Jönköping samlas i dag cirka 80 forskare från 15 länder för att diskutera olika sätt att få alla barn att engageras i förskolan. Läs hela artikeln här!

Läshunden Agnes ska hjälpa barn att lära sig läsa

Hundar ska hjälpa Uppsalabarn att lära sig läsa. Till exempel kan hunden följa elevens finger när den läser och på så vis känns det som att även hunden hänger med i berättelsen. Läs hela artikeln här!

Ny forskning: Barn med läs- och skrivsvårigheter mår lika bra

Elever med läs- och skrivsvårigheter mår precis lika bra och har inte sämre självbild än andra barn och ungdomar i samma ålder. Det visar ny forskning från Linnéuniversitetet. Läs hela artikeln här!

Ny metod skapar lugn i stökiga klassrum

På skolorna i centrala Växjö utbildas just nu personalen i metoden CPS som ska förebygga bråk och konflikter, och flera klassrum har redan blivit lugnare. Läs hela artikeln här!

Natur & Kultur startar podcast om utbildning

Natur & Kultur startar podcasten Akademiska kvarten, en serie kvartslånga samtal med forskare, författare och andra framstående opinionsbildare inom skolforskning och svensk skola. Läs hela artikeln här!

Skolforskningsinstitutets översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Skolforskningsinstitutet har nu släppt den nya översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskola och en för grundskola/gymnasieskola. Läs hela artikeln här!

Skolmatematik vår kulturs bönesnurra

Matematiska kunskaper tillmäts orimliga värden i skoldebatten. Genom att tvinga alla barn att traggla matte slipper vi vuxna befatta oss med den, skriver forskaren Sverker Lundin. Läs hela artikeln här!

Jannike Martini: Vi räknar till tio

Förskolläraren Jannike Martini berättar hur de jobbar med flerspråkighet på hennes förskola i Karlstad. Läs hela artikeln här!

”Lärare bidrar omedvetet till utanförskap”

Jan Jämte är tillsammans med Emma Arneback författare till boken Att motverka rasism i förskolan och skolan. Titeln uttrycker skolans och förskolans uppdrag och ambitionen är att ge lärare förutsättningar och redskap att utföra det. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Falun följer den skotska vägen

En modell från Skottland hjälper Falun till ett strukturerat samarbete kring barn i behov av stöd. Läs hela artikeln här!

Rektors pedagogiska ledarskap – En studie om förutsättningar, realisering och förmåga

Syftet med licentiatuppsatsen är att försöka besvara frågan om vad rektors pedagogiska ledarskap innebär för rektor och hur detta kommer till uttryck i ”reflektioner, uppfattningar och föreställningar” om uppdraget samt i deras föreställningar om betingelser för ledarskapet. (pdf) Läs hela artikeln här!

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats. Läs hela artikeln här!

Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte

Digitala lärresurser med tydligt fokus kan höja kunskaperna i matematik, visar en stor utvärdering. Men när det gäller stora kurspaket ses ingen skillnad mot annan undervisning. Läs hela artikeln här!

Ny forskning visar att appar, modern pedagogik och teknologi gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter

I sin avhandling har Emma Lindeblad undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs hela artikeln här!