Hoppa till sidinnehåll
Brott

Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Publicerad:2022-09-15
Uppdaterad:2023-09-01
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Kristina Hunehäll Berndtsson. Foto: Emelie Asplund

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling.

Digitala sexuella trakasserier kan vara till exempel oönskade dickpics och nakenbilder, eller delandet av sexuella bilder och videoklipp. Det kan handla om något man delat i samförstånd från början som sedan delas vidare utan samtycke, eller att man blir hotad eller lurad att dela bilder.

Kristina Hunehäll Berndtsson har i sin forskning undersökt elevers erfarenheter av digitala sexuella trakasserier. En generell iakttagelse är att dessa kränkningar påverkar relationerna i skolan och kan leda till mobbning.

– Eleverna saknar strategier för att hantera de digitala trakasserierna. Den vanligaste strategin för att hantera problemen är att blockera avsändaren, men det kan vara svårt om det exempelvis handlar om elever i samma klass, säger Kristina Hunehäll Berndtsson.

DET SOM BRUKAR kallas sexting, att skicka exempelvis bilder eller filmer med sexuellt innehåll via mobilen, kan missbrukas på flera olika sätt, och skolungdomar beskriver alltså själva detta som vanligt. Eleverna i studien uttrycker att de tycker att det är fel och att de blir chockade och kränkta. Men ungdomarna beskriver samtidigt att det är svårt att vända sig till vuxenvärlden, trots att konsekvenserna av trakasserierna kan bli mycket svåra för enskilda elever. Det visade sig att ungdomar har en uppfattning om att vuxna inte känner till problemen och att det kan kännas skamfyllt att be om hjälp, säger Kristina Hunehäll Berndtsson.

Både flickor och pojkar drabbas, visar avhandlingen:
– Generellt verkar flickor prata mer med sina närmaste vänner om de blir utsatta för trakasserier, medan pojkar oftare tycks sakna ett språk för att beskriva om de blivit utsatta. Eleverna förstår ofta inte heller att detta är en form av sexuella trakasserier eftersom det sker digitalt.

RESULTATEN ÄR VIKTIGA att känna till för lärare, elevhälsoteam och rektorer och andra som jobbar i skolan, enligt Kristina Hunehäll Berndtsson. Men även poliser och andra som jobbar med unga behöver känna till omfattningen, menar hon.

– Det är en samhällsfråga och det är viktigt att vuxna känner till att unga uppfattar det som ett stort problem.

Av Susanne Rydell

Foto Emelie Asplund


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Sexting handlar om att skicka bilder eller filmer med sexuella innehåll digitalt. I sin forskning belyser Kristina Hunehäll Berndtsson högstadieelevers upplevelser av detta numera mycket vanliga fenomen. Alla som arbetar med ungdomar borde läsa denna avhandling för att få en ökad förståelse kring fenomenet och därmed bättre kunna agera mot de sexuella trakasserier som sker i skolan via sexting.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Kristina Hunehäll Berndtsson, född 1977.
Bor: Kungsbacka
Avhandling: Digitala sexuella trakasserier i skolan. Elevperspektiv på sexting, utsatthet och jämställdhet
Bakgrund: Sjuksköterska och lärare.
Disputerade: 18 mars 2022 vid Göteborgs universitet.


Skolportens magasin nr 4/2022 – ute 13 sep 2022!

Tema: Barn på flykt

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev