Dela:

”Eleverna tycker om att läsa nu”

Väck nyfikenheten, gör läsandet till en gemensam aktivitet och lämna inte eleverna ensamma. Så lockar svenskläraren Karin Herlitz fram elevernas läslust.

Karin Herlitz lägger mycket tid på att introducera böcker och skapa ett intresse för dem.

Karin Herlitz lägger mycket tid på att introducera böcker och skapa ett intresse för dem. Foto: Oskar Omne

”Är det någonsin rätt att döda en person?”

Frågan får snabbt igång eleverna. De får tänka själva i några sekunder först, sedan diskutera i grupp. Svenskläraren Karin Herlitz smalnar av frågeställningen: Är det okej med dödsstraff? Dödshjälp? Eleverna diskuterar vidare. Nästa fråga: Är det okej att döda en person om det betyder att man blir fri från någon som man har varit fången hos i 20 år?

– Sedan är det lätt att få dem att börja läsa Doktor Glas, om man berättar att de ska få möta en läkare, som svurit på att han ska rädda liv, men som har börjat fundera på att ta ett liv. Då är de redan nyfikna på vem den här personen är och vad som driver honom, säger Karin Herlitz.

Hon är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium och tilldelades 2019 lärarstipendiet Helgepriset för att skriva boken Skönlitteratur i undervisningen (Whip Media 2021). Karin Herlitz lägger tid på att introducera böckerna och skapa intresse innan klassen ens vet vad de ska läsa.

– Jag brukar börja i något som inte kräver några förkunskaper, där alla bara kan utgå från sig själva och sina egna tankar.

Eleverna läser alltid tillsammans i klassrummet. Det är den viktigaste faktorn för att väcka läslusten, menar Karin Herlitz. Läsning ses ofta som något som människor gör ensamma, menar hon, men det gäller att göra den till en gemensam aktivitet.

– Jag tror inte att de läser hemma. Det fungerade dåligt redan när jag gick i skolan för 30 år sedan; jag läste alltid min äldre brors böcker och skrev hans recensioner, i utbyte mot lite hjälp med kemin. Det var säkert inte unikt för oss två.

Klassen läser fram till en viss sida där Karin Herlitz har förberett en uppgift. Det kan vara att eleverna får reflektera själva i några minuter, för att hinna känna efter vad de själva tycker, och sedan diskutera i grupper eller helklass. Hon tror att den gemensamma bearbetningen skapar stora läsupplevelser, och att det i sig kan generera läslust.

– Eleverna förstår att de inte måste älska varje bok, de kan ändå få ut något av den, som insikter om världen och att det man själv gillar i en bok kan vara något som en annan person inte alls tycker om. Det finns inget rätt eller fel.

Läsning är också en komplex aktivitet som många har svårt för, fortsätter hon.

– Då kan man inte lämna ovana personer ensamma och säga åt dem att läsa 70 sidor. För de vet inte hur. De kanske kan avkoda, men de kan inte få ihop det till något betydelsefullt. I klassrummet kan de dels få hjälp av mig och dels av sina kamrater i diskussionerna.

Under läsningen varvar hon muntliga och kortare skriftliga reflektionsuppgifter. När temat avslutas utgår Karin Herlitz från vad hon behöver se att eleverna kan. Om de behöver skriva, presentera, diskutera eller en kombination av olika examinationsformer.

Hittills har hennes nuvarande trea läst elva böcker i svenska och engelska sedan de började gymnasiet.

– Eleverna tycker om att läsa nu. De kan komma och fråga: ”Hinner vi läsa något mer i år?”

KARIN HERLITZ TIPS FÖR ATT VÄCKA LÄSLUSTEN:

  • Gör läsningen till något gemensamt. Vik mycket tid i klassrummet till den faktiska läsningen.
  • Var inte rädd för att eleverna inte ska gilla boken, det gör inte så mycket. De kan fortfarande få ut något av den och i slutet kan läsupplevelsen vara fantastisk, även om boken var sådär.
  • Se till att skolan är en plats där man måste läsa. Om läsningen är en del av vardagen är den ingen som suckar när de måste läsa en hel bok.

Av Jennie Aquilonius


Skolportens magasin nr 2/2022.

Skolportens magasin nr 2/2022.

Skolportens magasin – nytt nr ute nu!

Tema: Kreativitet i svenskämnet

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR

Sidan publicerades 2022-04-12 13:34 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Mindre utrymme för kreativitet i svenskundervisningen

Lärare vill utveckla elevernas läsande, väcka deras läslust och arbeta mer kreativt. Men trycket utifrån leder till en undervisning som fokuserar på kunskapsmätning och bedömning, visar Maria Larsson i sin avhandling.

Fokus på det mätbara i litteraturundervisningen

När det mätbara får allt större betydelse fokuserar svensklärarna mer på språkutveckling, läsförståelse och läsförmåga i skönlitteraturundervisningen – och mindre på elevernas läsupplevelser. Det visar en avhandling av Spoke Wintersparv.

Källkritik

Välkommen på konferens om källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen! Kunniga föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda på skolan. Delta på plats i Stockholm 13 oktober eller på distans 18 oktober–4 november. JUST NU! Boka-tidigt-pris 2 695 ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller gymnasiet! Vi diskuterar bland annat ämnets komplexitet, grammatikundervisning och litteraturdidaktik. Välj om du vill delta på plats i Stockholm 29–30 september eller via webbkonferensen 10–24 oktober. Boka-tidigt-pris 3 995 kr. ex. moms gäller t.o.m 31 augusti.

Skolbibliotek

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet, nu med möjlighet att välja anpassade spår! Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferensen utan kostnad!

Matematik med alla sinnen

Läraren Charlotte Appeltofft har märkt att eleverna får en bättre taluppfattning när hon lär ut med den nya undervisningsmodellen TRR – Tänka, Resonera och Räkna.

”Eleverna tycker om att läsa nu”

Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium, lägger tid på att introducera en bok och skapa intresse för den innan klassen ens vet vad den ska läsa.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Digitaliseringen krymper lärares expertroll

Med digitaliseringens intåg i skolan har utrymmet för lärarens roll som expert minskat. Det menar forskaren Johan Sandén. Nu har hans avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.