Hoppa till sidinnehåll
Vetenskaplig tidskrift

Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Publicerad:2022-11-11
Uppdaterad:2023-09-03
John Miller
Skribent:John Miller

Artikeln bygger på en analys av elevers delaktighet i tre olika aktionsforskningsprojekt med syfte att problematisera elevers deltagande i olika faser av ett forskningsprojekt. Trots att elever är en central grupp i skolan har de sällan möjlighet att utöva agens och vara reellt delaktiga i skolutveckling. Studien utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv och använder Harts delaktighetsstege som analytiskt verktyg för att problematisera olika grader av elevers delaktighet i aktionsforskning i skolan. Analysen av fallen visar att elever i olika utsträckning, beroende exempelvis på studiedesign, kan vara delaktiga men att det trots goda intentioner finns svårigheter för elever att utöva reell delaktighet. Detta kan exempelvis bero på de förutsättningar och begränsningar som skolsammanhanget innebär samt på att elever i skolan är beroende av skolans vuxna, exempelvis lärare och rektor. Trots uppenbara hinder visar också analysen att elever kan göras delaktiga i aktionsforskningsprocessen genom exempelvis barncentrerade metoder och kontinuerlig reflektion över relationer och processer i forskningen. Resultatet visar också att elevers perspektiv kan bidra både till att initiera utvecklingsbehov och finna lösningar i en aktionsforskningsprocess. För att utveckla fler möjligheter för elever att utöva reell delaktighet indikerar resultaten att elevers deltagande i aktionsforskning måste utvecklas jämsides med vuxnas deltagande.

Författare: Helene Elvstrand, Lina Lago

Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Forskning og forandring

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev