Hoppa till sidinnehåll
Slöjd

Elevers problem med matematiken i slöjden

Publicerad:2023-09-19
Uppdaterad:2023-09-20
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Slöjdämnet är fullt av matematik. Men elever har stora svårigheter att både förstå och använda den i ämnet. En lösning skulle vara mer ämnesövergripande undervisning i de båda ämnena, menar forskaren Åsa Hjelm.

Åsa Hjelm.Foto: Fredrik Jalhed


Redan som nyexaminerad slöjdlärare i mitten av 1980-talet slogs Åsa Hjelm av att eleverna inte förstod hur mycket matematik som ryms inom slöjdämnet. För dem var slöjden något som gjordes med händerna – teorin kunde lämnas därhän. Det här väckte ett intresse som så småningom ledde Åsa Hjelm in på forskarbanan.

I dag, nästan 40 år senare, visar hennes avhandling Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärandevia handens arbete att elever fortfarande har stora problem med att förstå och använda matematik i slöjden.

− Väldigt många elever förstår helt enkelt inte hur de ska lösa ganska enkla matematiska problem som uppstår när de behöver mäta och räkna ut något. Ofta beror det på att de inte vet eller förstår hur de ska använda linjal eller måttband, exempelvis att mäta med måttband från rätt håll eller att graderingen börjar en bit in på linjalen. Det här innebär att moment som kräver någon form av matematisk uträkning ofta tar väldigt lång tid, ibland flera lektioner, säger Åsa Hjelm.

Avhandlingen bygger på en sju veckor lång observationsstudie i en klass i årskurs 5 i ämnena matematik samt textilslöjd. Elever och lärare har även fört dagbok om exempelvis vad de har gjort på lektionerna, om problem de stött på och hur de löst dem.

Här framkommer att eleverna kommunicerar mycket och tar hjälp av varandra i slöjdämnet. Inte bara verbalt utan med mimik och kroppsspråk, när de reflekterar och löser problem tillsammans.

− Det här är intressant, för eleverna själva har en bild av att de mest arbetar individuellt i slöjden.

En slutsats hon drar av sin forskning är att det finns behov, men också stora förutsättningar, för mer ämnesövergripande undervisning i slöjd och matematik.

− Absolut, många elever lär sig via händerna, och här lämpar sig slöjden väldigt väl. Men jag menar att det skulle gynna alla elever att integrera matematikundervisningen mer i slöjdämnet.

Åsa Hjelm hoppas att resultaten
kan komma alla lärare till nytta och framför allt inspirera lärare i matematik och slöjd till mer ämnesövergripande undervisning. Dessutom hoppas hon att resultaten gör att politiker och andra beslutsfattare får upp ögonen för slöjdens berättigande i skolan.


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”I sin avhandling visar Åsa Hjelm hur slöjdens material och redskap, samt elevers samarbeten, skapar förutsättningar för ämnesöverskridande kunskapsinhämtning. Studien utforskar elevers möjligheter och förutsättningar att förstå och använda matematik i slöjdämnet, och kan inspirera andra till att göra detsamma.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Åsa Hjelm

Bakgrund: Har arbetat i grundskola, särskola, Montessoriskola, gymnasieskola och på slöjdlärarutbildningen vid Högskolan för konst och design (HDK-Valand), Göteborgs universitet

Avhandling: Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete

Disputerade: 14 april 2023 vid Åbo Akademi


Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 4/2023. 

Skolporten nr 4/2023.

Skolportens magasin nr 4/2023 – ute 15 sep 2023

TEMA: Hur kan skolan bli en hållbar arbetsplats?

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev