Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Elevers strategier för att hjälpa varandra

Publicerad:9 april
Uppdaterad:16 april
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Elever utvecklar olika informella strategier för att hjälpa varandra med skoluppgifter utan lärarnas vetskap. Utöver att betygen inte blir rättvisa innebär det också att elever inte får det stöd de behöver, visar Charlotta Rönns avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Avhandlingens fokus har legat på skriftlig framställning, och studien har genomförts på en kommunal högstadieskola, där Charlotta Rönn har följt en klass från årskurs 8 till och med årskurs 9.

Charlotta Rönn. Foto: Pernilla Sjöholm

– Jag filmade i klassrummet och påminde eleverna varje gång kamerorna var på. Men inspelningsutrustningen var riggad väldigt diskret, så de kunde lätt glömma att de spelades in. Det innebar att jag kunde komma åt det som det inte är meningen att lärare eller forskare ska se, och jag kunde se att eleverna använder sig av olika informella sociala strategier utan att lärarna vet om det, berättar Charlotta Rönn.

Dessa strategier går bland annat ut på att vissa elever kopierar kompisars svar på frågor, att elever byter datorer med varandra bakom lärarens rygg och att elever som är bättre i ett ämne skriver en uppgift åt en kamrat. Eleverna använder sig av Google Classroom, både i och utanför klassrummet. De loggar in på varandras datorer för att skriva originaltexter åt varandra, och gör också omfattande revideringar i varandras texter. I intervjuer visade det sig också att de delade bilder på läckta nationella prov i en Snapchatgrupp för klassen.

Resultatet visar att det blir svårt för lärare att göra korrekta bedömningar av den individuella elevens prestationer och sätta korrekta betyg eftersom eleverna samarbetar. Det innebär i förlängningen att lärarna tror att det går ganska bra för många elever, att vissa elever inte får det stöd som de behöver samt att lärarna tror att deras undervisning fungerar.

Strategiernas komplexitet och omfattning förvånade Charlotta Rönn:

– Elever har i alla tider kopierat och hjälpt varandra, men i och med den digitala tekniken, och en generation som är van att dela bilder på allt och att kommunicera på sociala medier, så blir det i en omfattning som är svår att föreställa sig. Något annat som förvånade mig var den otroliga lojaliteten man känner med sina kamrater, vilket gör det här till ett väldigt slutet system.

På skolan där hon genomförde sin studie har lärarna lagt om sitt sätt att undervisa efter att ha tagit del av resultaten.

– Det är deras val och ingenting som jag har forskat om, men de har exempelvis beslutat att de inte gör några bedömningar av texter som inte är skrivna i klassrummet. Vissa lärare på skolan satsar mer på handskrivna inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Detta ökar också möjligheten att kunna fånga upp elever som behöver hjälp och stöd.


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Vad sker i elevernas informella sociala nätverk när de jobbar med skoluppgifter som ska bedömas? Charlotta Rönn flyttar i sin avhandling perspektivet från den scen där eleverna visar upp sig för läraren till en osynlig plats i kulisserna. Elevernas strategier får konsekvenser för såväl lärande som bedömning och ger också en inblick i elevers syn på fusk och läckta nationella prov.”

Till varje nummer av Skolportens magasin väljer Lärarpanelen ut de mest läsvärda avhandlingarna från de senaste månaderna.En av dem utses till favorit.Mer om Lärarpanelens favorit och om Lärarpanelen hittar du här!


Forskare: Charlotta Rönn

Avhandling: The pupils’ backstage pedagogy. Compulsory school pupils’ informal social strategies when dealing with formal individual writing assignments for assessment. Avhandlingen har en sammanfattning på svenska.

Disputerade: 8 december 2023 vid Linnéuniversitetet

Bakgrund: Har arbetat som lärare i Casablanca i Marocko, och har undervisat i pedagogik vid bland annat Högskolan i Gävle.

Gör nu: Planerar ett nytt forskningsprojekt utifrån avhandlingen, samt att fortsätta undervisa och föreläsa.

Skolporten nr 2/2024.

Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 2/2024. 

Läs mer och prenumerera här!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev