Rektorn viktig för skolans utvecklingsarbete

ILLUSTRATION: GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS/AGENT MOLLY & CO

Svenska rektorer är bra på att ge lärare stort utrymme och inflytande – att distribuera ledarskapet. Det är exempelvis vanligt att lärarna är indelade i lärarlag och arbetsgrupper, som har ett stort eget ansvar för att organisera sitt arbete på det sätt som passar dem och eleverna bäst.

– När det finns en samsyn och ett nära samspel fungerar distribuerat ledarskap bra, men när det saknas tillit till varandras kompetenser och förmågor fungerar det sämre, säger Mette Liljenberg vid Göteborgs universitet.

Hon disputerade 2015 med avhandlingen ”Distributed leadership in local school organisations. Working for school improvement?”, vars övergripande syfte var att beskriva och analysera hur samspelet ser ut mellan distribuerat ledarskap och skolförbättring. Studien byggde på observationer och intervjuer under ett och ett halvt år, på tre grundskolor där skolledarna har försökt skapa en distribuerad ledarskapspraktik.

Det Mette Liljenberg bland annat kunde konstatera var att i de skolor där ledarskapet gav stöd till förbättringsarbetet fanns en öppenhet för granskning, en vilja att utmana rådande föreställningar och ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer – ända in i klassrummet.

På de skolor där förbättringsarbetet saknade förankring i verksamhetens behov ägde det däremot sällan rum någon reell förändring av förutsättningarna för elevernas lärande.

– Min avhandling visar också på betydelsen av att rektorn har en klar riktning för skolans förbättringsarbete, håller fast vid denna och är involverad i arbetet, men även ger stöd till de lärare som tar på sig ledningsuppdrag, beskriver Mette Liljenberg.

Utifrån sin egen och andras forskning har hon nu skrivit boken ”Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete” (Studentlitteratur 2018), där hon beskriver tre organisationer som har kommit olika långt i processen.

Tanken är att läsarna – skolledare och lärare med ledningsuppdrag – ska kunna jämföra sin organisation med dem i boken för att få hjälp att komma framåt i sitt eget förbättringsarbete.

– Ledare måste ständigt ställa kritiska frågor och se över om organisationen i praktiken fungerar som det är tänkt. Att till exempel fylla dagordningen på ett ledningsgruppmöte med rutinärenden stjäl värdefull tid som man borde ägna åt att förbättra skolresultaten.

Av Mari Edman


Artikeln är publicerad i kommande nr av Skolportens magasin nr 3 2018 – ute 16 maj! 

Prenumerera här!

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play!

Prova på-pris: 2 nr/99 kr (endast för nya prenumeranter)

Sidan publicerades 2018-05-08 11:02 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2018-05-11 11:30 av Hedda Lovén


Relaterat

Matematik inom vuxenutbildningen, 24 okt 2018

Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Här får du möjlighet att under en dag ta del av föreläsningar med vuxenutbildning som ramverk och matematik i fokus!

Vuxenutbildning i fokus, 23 okt i Stockholm

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana.

Sveriges skolgårdar krymper!

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa.

Jan Lenander: En mer rationell diskussion om skolan

Den aktuella skoldebatten präglas av förödande kritik av betygssystemet. Lärare har arbetat med olika betygskriterier i nästan ett sekel och diskuterat dess utformning. Trots lärares erfarenheter har våra skolmyndigheter på sin egen kammare suttit och hittat på värdeord som kan tolkas på helt olika sätt.

Gemensamt arbetssätt skapar delaktighet

På Sörböleskolan i Skellefteå arbetar Svea med samma sak som klasskamraterna, men på sin nivå. Det går bra eftersom alla i arbetslaget har gedigen yrkeskompetens och är öppna för nya arbetssätt.

Så blir ett barnbibliotek om barn själva får bestämma

När den nya barnavdelningen på Malmö stadsbibliotek skulle utformas var barnen delaktiga i processen. Forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap följde arbetet och har utvecklat en modell för delaktighet.

K12 students print their future

In a Washington state school district, students must learn 3D printing to enroll in a Boeing manufacturing program as students nationwide are increasingly using the technology. Christopher Nesmith, career and technical education director with the district, describes the technology as a ”regular part of the curriculum.”

How bringing trampolines into schools could improve literacy results

Educators and therapists at a small Australian school serving students with special needs are using a trampoline and swing set to help students regulate their behavior through exercise. When students return to their mainstream schools, they can use the outdoor playground, indoor exercise equipment or fidget tools for the same purpose.

Texas shooting renews debate about American school design

The design of US schools is in the spotlight following the latest shooting at a Texas high school. Texas Lieutenant Governor Dan Patrick said the state’s schools have too many exits and entrances, which make them vulnerable to attacks.

Two studies point to the power of teacher-student relationships to boost learning

Two recent studies link student-teacher relationships to students’ academic outcomes. Roland Fryer of Harvard University in one study found that elementary students who were taught by different specialists – instead of having the same teacher who knew them well across most subjects – had lower scores in math and reading.

3 great tips for experiential learning

Experiential learning can help engage students, suggests Shawna Stueck, an elementary-school teacher at an online public school. In this article, she writes about three strategies for integrating experiential learning, including letting students lead and make more choices in the classroom.

4 digital tools for teacher mentors

Digital tools can help seasoned teachers mentor first-year educators, asserts instructional technology coordinator Claudio Zavala Jr. In this blog post, Zavala suggests four digital tools to support new teachers with critiques, communication and demonstrations

Ta dig tid att förundras

Det räcker inte med att flåsa på löpbandet, och göra yoga för att må bra. Vi behöver också ge vår själ lite utmaning på det existentiella gymmet. Det menar Cecilia Melder, forskare och universitetslektor som skrivit en avhandling i, just det, existentiell hälsa.

Stress över otillräcklighet

Många lärare känner frustration och otillräcklighet i arbetet med att inkludera elever med beteendeproblem. De ägnar mycket tid åt att försöka fostra, på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att både eleverna själva och deras klasskompisar blir lidande. Detta visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Samarbete gjorde Pokémon Go poppis

Sommaren 2016 blev spelet Pokémon Go väldigt populärt. Forskare vid Luleå tekniska universitet har studerat vilka faktorer som gjorde att det blev så och kommit fram till att det inte handlade om tävling, utan om samarbete.

Ny syn på leken

Leken är ett pedagogiskt verktyg, ett lärtillfälle. Detta visste fritidspedagogerna på Grebyskolan i Norrköping, men genom aktionsforskning ville de lära sig hur de kan använda leken mer medvetet.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

För att människor ska fungera socialt är det viktigt att kunna förstå andras perspektiv. Forskare är oeniga om när barn utvecklar den inlevelseförmågan. Många anser att det sker först i fyraårsåldern, men forskning vid Lunds universitet visar att barn kan visa denna förmåga tidigare – om de upplever situationerna tillsammans med engagerade vuxna.

Vad lär sig eleverna av din undervisning?

Mei Kuin Lais forskning visar att elever inte alltid lär sig vad läraren tänkt av undervisningen. Hon betonar vikten av att samla in och studera data från det egna klassrummet för att undersöka vad eleverna de facto lär sig.

Why teens should understand their own brains (and why their teachers should, too!)

Human brains are still developing throughout our teenage and early adult years. Knowing more about the way they work can teach us about how schools can work, too.

Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken

Problemlösning är en viktig matematisk aktivitet som barnen utför i legoleken och en förutsättning för matematisk utveckling. För att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla denna matematiska aktivitet behövs det matematisk kompetent förskolepersonal som är närvarande och deltagande i barns lekaktiviteter som kan stötta och utveckla barns problemlösande, menar Anders Albinsson, LiU.

6 tips for picking the right projection tech

Choosing interactive projection technology is an important decision that can affect students’ learning environment and their collaborative activities, writes Chad Lewis, director of technology at Tampa Preparatory School. Lewis explains how his school used a six-question criterion to evaluate projection technology, considering both compatibility and student needs.