Fördelar med delat rektorskap

Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars/Agent Molly & Co

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, det visar ett nytt forskningsprojekt. Men nuvarande skollag förbjuder samledarskap, där två rektorer är hierarkiskt likställda och delar på ansvaret.

– Det är ett traditionellt synsätt på ledarskap, som dessutom står i motsättning till vad forskningen visat, säger Marianne Döös, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, som leder projektet om delat ledarskap.

Forskarna har intervjuat både rektorer och nära medarbetare, främst arbetslagsledare, i fem skolor som har just delat ledarskap: tre grundskolor och två gymnasier – där tre av skolorna utgör en enda administrativ enhet med rektor och biträdande rektor, och två består av två eller tre enheter med varsin rektor.

Samtliga rektorer var lättade över att inte känna sig ensamma med uppgiften och beskrev att problemen blev hanterbara och besluten bättre i och med det delade ledarskapet. Även arbetslagsledarna såg fördelen att uppdraget blev hanterbart och de upplevde ökad tillgänglighet till cheferna.

– Man uppskattade att se chefernas samarbete, till exempel om de höll i ett personalmöte tillsammans eller pratade på kontoret bakom glasväggen.

Men medarbetare på de uppdelade skolorna såg mindre av gemensam ledning och saknade det, säger Marianne Döös.

I skolorna med en administrativ enhet uppfattades rektorernas olikheter som att de kompletterade varandra bra och tydligt ville samma sak, medan detta i skolorna med flera administrativa enheter snarare uppfattades som ett problem – som om cheferna drog åt olika håll.

När medarbetare där pratade med kollegor från en annan enhet fann de att de inte visste vad som gällde på skolan och några saknade en ”vi-känsla”.

– Vår slutsats är att delat ledarskap är svårare att genomföra i uppdelade skolor. Man måste överbrygga uppdelningen och synliggöra det gemensamma för medarbetarna. Men i det stora hela visar våra studier att delat ledarskap upplevs som något bra. Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar, säger Marianne Döös.

Av Inna Sevelius


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 1 2018. 

Omslag_Skolporten_1_2018

Skolporten 1/2018

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play!

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr (endast för nya prenumeranter)

Sidan publicerades 2018-02-12 09:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-13 09:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa, 19-20 sept i Stockholm

Ledord i arbetet med en fungerande elevhälsa är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande

Yrsa Walldén: ”Att vara blyg ska inte vara något man måste förändra”

För tio år sedan gav Yrsa Walldén ”den blyga flickan” en röst i P1:s Sommar. Hon berättade om stark blyghet och ångest inför att stå i centrum. I dag skriver hon ungdomsböcker som hon hoppas ska öka acceptansen för blyga. Hon är kritisk mot att blyghet ofta ses som något som måste ”åtgärdas”.

Barnpsykologen: Det är för tyst om de tysta

Vem ser de blyga? Barnpsykologen Malin Gren-Landell menar att dagens utåtriktade samhälle där man får status om man syns och hörs blir svårt för de tystlåtna. Och det börjar redan i skolan.

Sveriges skolgårdar krymper!

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa.

Jan Lenander: En mer rationell diskussion om skolan

Den aktuella skoldebatten präglas av förödande kritik av betygssystemet. Lärare har arbetat med olika betygskriterier i nästan ett sekel och diskuterat dess utformning. Trots lärares erfarenheter har våra skolmyndigheter på sin egen kammare suttit och hittat på värdeord som kan tolkas på helt olika sätt.

Gemensamt arbetssätt skapar delaktighet

På Sörböleskolan i Skellefteå arbetar Svea med samma sak som klasskamraterna, men på sin nivå. Det går bra eftersom alla i arbetslaget har gedigen yrkeskompetens och är öppna för nya arbetssätt.

Så blir ett barnbibliotek om barn själva får bestämma

När den nya barnavdelningen på Malmö stadsbibliotek skulle utformas var barnen delaktiga i processen. Forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap följde arbetet och har utvecklat en modell för delaktighet.

K12 students print their future

In a Washington state school district, students must learn 3D printing to enroll in a Boeing manufacturing program as students nationwide are increasingly using the technology. Christopher Nesmith, career and technical education director with the district, describes the technology as a ”regular part of the curriculum.”

How bringing trampolines into schools could improve literacy results

Educators and therapists at a small Australian school serving students with special needs are using a trampoline and swing set to help students regulate their behavior through exercise. When students return to their mainstream schools, they can use the outdoor playground, indoor exercise equipment or fidget tools for the same purpose.

Texas shooting renews debate about American school design

The design of US schools is in the spotlight following the latest shooting at a Texas high school. Texas Lieutenant Governor Dan Patrick said the state’s schools have too many exits and entrances, which make them vulnerable to attacks.

Two studies point to the power of teacher-student relationships to boost learning

Two recent studies link student-teacher relationships to students’ academic outcomes. Roland Fryer of Harvard University in one study found that elementary students who were taught by different specialists – instead of having the same teacher who knew them well across most subjects – had lower scores in math and reading.

3 great tips for experiential learning

Experiential learning can help engage students, suggests Shawna Stueck, an elementary-school teacher at an online public school. In this article, she writes about three strategies for integrating experiential learning, including letting students lead and make more choices in the classroom.

4 digital tools for teacher mentors

Digital tools can help seasoned teachers mentor first-year educators, asserts instructional technology coordinator Claudio Zavala Jr. In this blog post, Zavala suggests four digital tools to support new teachers with critiques, communication and demonstrations

Ta dig tid att förundras

Det räcker inte med att flåsa på löpbandet, och göra yoga för att må bra. Vi behöver också ge vår själ lite utmaning på det existentiella gymmet. Det menar Cecilia Melder, forskare och universitetslektor som skrivit en avhandling i, just det, existentiell hälsa.

Stress över otillräcklighet

Många lärare känner frustration och otillräcklighet i arbetet med att inkludera elever med beteendeproblem. De ägnar mycket tid åt att försöka fostra, på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att både eleverna själva och deras klasskompisar blir lidande. Detta visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Samarbete gjorde Pokémon Go poppis

Sommaren 2016 blev spelet Pokémon Go väldigt populärt. Forskare vid Luleå tekniska universitet har studerat vilka faktorer som gjorde att det blev så och kommit fram till att det inte handlade om tävling, utan om samarbete.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

För att människor ska fungera socialt är det viktigt att kunna förstå andras perspektiv. Forskare är oeniga om när barn utvecklar den inlevelseförmågan. Många anser att det sker först i fyraårsåldern, men forskning vid Lunds universitet visar att barn kan visa denna förmåga tidigare – om de upplever situationerna tillsammans med engagerade vuxna.

Vad lär sig eleverna av din undervisning?

Mei Kuin Lais forskning visar att elever inte alltid lär sig vad läraren tänkt av undervisningen. Hon betonar vikten av att samla in och studera data från det egna klassrummet för att undersöka vad eleverna de facto lär sig.

Why teens should understand their own brains (and why their teachers should, too!)

Human brains are still developing throughout our teenage and early adult years. Knowing more about the way they work can teach us about how schools can work, too.

6 tips for picking the right projection tech

Choosing interactive projection technology is an important decision that can affect students’ learning environment and their collaborative activities, writes Chad Lewis, director of technology at Tampa Preparatory School. Lewis explains how his school used a six-question criterion to evaluate projection technology, considering both compatibility and student needs.

Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken

Problemlösning är en viktig matematisk aktivitet som barnen utför i legoleken och en förutsättning för matematisk utveckling. För att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla denna matematiska aktivitet behövs det matematisk kompetent förskolepersonal som är närvarande och deltagande i barns lekaktiviteter som kan stötta och utveckla barns problemlösande, menar Anders Albinsson, LiU.