Fördelar med delat rektorskap

Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars/Agent Molly & Co

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, det visar ett nytt forskningsprojekt. Men nuvarande skollag förbjuder samledarskap, där två rektorer är hierarkiskt likställda och delar på ansvaret.

– Det är ett traditionellt synsätt på ledarskap, som dessutom står i motsättning till vad forskningen visat, säger Marianne Döös, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, som leder projektet om delat ledarskap.

Forskarna har intervjuat både rektorer och nära medarbetare, främst arbetslagsledare, i fem skolor som har just delat ledarskap: tre grundskolor och två gymnasier – där tre av skolorna utgör en enda administrativ enhet med rektor och biträdande rektor, och två består av två eller tre enheter med varsin rektor.

Samtliga rektorer var lättade över att inte känna sig ensamma med uppgiften och beskrev att problemen blev hanterbara och besluten bättre i och med det delade ledarskapet. Även arbetslagsledarna såg fördelen att uppdraget blev hanterbart och de upplevde ökad tillgänglighet till cheferna.

– Man uppskattade att se chefernas samarbete, till exempel om de höll i ett personalmöte tillsammans eller pratade på kontoret bakom glasväggen.

Men medarbetare på de uppdelade skolorna såg mindre av gemensam ledning och saknade det, säger Marianne Döös.

I skolorna med en administrativ enhet uppfattades rektorernas olikheter som att de kompletterade varandra bra och tydligt ville samma sak, medan detta i skolorna med flera administrativa enheter snarare uppfattades som ett problem – som om cheferna drog åt olika håll.

När medarbetare där pratade med kollegor från en annan enhet fann de att de inte visste vad som gällde på skolan och några saknade en ”vi-känsla”.

– Vår slutsats är att delat ledarskap är svårare att genomföra i uppdelade skolor. Man måste överbrygga uppdelningen och synliggöra det gemensamma för medarbetarna. Men i det stora hela visar våra studier att delat ledarskap upplevs som något bra. Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar, säger Marianne Döös.

Av Inna Sevelius


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 1 2018. 

Omslag_Skolporten_1_2018

Skolporten 1/2018

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play!

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr (endast för nya prenumeranter)

Sidan publicerades 2018-02-12 09:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-13 09:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa, 19-20 sept i Stockholm

Ledord i arbetet med en fungerande elevhälsa är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande

Göteborgs universitet utreder oredlighetsärende åt KI

Karolinska institutet (KI) har tagit emot en anmälan gällande misstänkt oredlighet i forskning. På grund av att anmälan rör en person i ledningen har KI vänt sig till Göteborgs universitet med en förfrågan om att utreda och handlägga anmälan.

Protest: Kvalitativ forskning bliver ikke anerkendt

Kvaliteten af dansk pædagogisk forskning er for ringe, konkluderer en ny rapport. Nu tager forskere til genmæle.

Arbetsminnet mer flexibelt än man trott

Arbetsminnet anpassar sig till den uppgift som man utför. Det har inte bestämda gränser som man tidigare trott, utan balanserar minnets prestanda mot hjärnans resurser, visar forskning.

De vanligaste kritikområdena inom yrkeshögskolan

Ny tillsynsrapport visar att kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag är de oftast kritiserade områdena i 2017 års beslut.

Nu samlas världens lärarutbildare i Gävle

Lärare från bland annat Japan, Australien, Kina, Iran, Nigeria, Brasilien, USA, Ryssland och Europa, kommer under konferensen ATEE vid Högskolan i Gävle att samtala om hur undervisning ska kunna ge en framtid för alla.

Snabba råd kring att investera i genomtänkta läromedel

Det klassiska när man väljer läromedel är att utgå från innehåll och pe­dagogik. Men andra viktiga aspekter är tillgänglighet och flexibilitet. Hur ska skolhuvudmän, rektorer och lärare arbeta för att göra smarta inköp?

Clearing: how students use social media to choose their university

Students across the world are using social media to research and choose their university.

How one Chicago principal is leaning on data to help black boys

Chicago elementary-school principal Marilyn McCottrell has worked to close the academic gap between black girls and boys in her school since black boys were improving at a slower rate. ”Nothing is solved,” McCottrell said, but the school is making progress by focusing more time on boys, revamping grading standards and using restorative justice practices.

The 5 myths of project-based learning

Teachers often think successful project-based learning requires completely removing themselves from the equation. This mindset can lead to frustration and a lack of rigorous learning. Education consultant Jenny Pieratt debunks five myths about PBL that schools must face head on to honor teachers’ challenges and help them adapt student-driven learning in realistic ways.

How teachers can help kids find their political voices

Social justice belongs in our schools, says educator Sydney Chaffee. In a bold talk, she shows how teaching students to engage in activism helps them build important academic and life skills — and asks us to rethink how we can use education to help kids find their voices. ”Teaching will always be a political act,” Chaffee says. ”We can’t be afraid of our students’ power. Their power will help them make tomorrow better.”

Performance tasks make learning last

Why do students still sometimes look bored, even when teachers love what they’re teaching? Helping students to reflect meaningfully on why they’re learning can change that. Two educators use critical thinking and goal development related to real-world situations to develop performance tasks for students, moving them away from conventional projects to immersive experiences.

Terapeutisk indsats kan hjælpe børn med massivt skolefravær

Mindre studie viser, at terapi kan gøre, at børn med op til 100 procents fravær begynder at komme i skole igen.

How to make a civics education stick

In the age of fake news, civics learning involves a lot more than reading the Constitution. One teacher says she encourages her students to ”question everything.”

Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Teacher warns against lure of free edtech

Indiana educator Matt Miller cautions teachers against making decisions about classroom technology based on cost. In an interview, Miller advises teachers to advocate for tools they like by showing administration how it improves learning or by raising funds through a crowdsourcing platform.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Skärmtiden kan leda till närsynthet hos barn

Närsynthet hos barn i 4-7 års ålder har ökat med 179 procent de senaste sex åren i Jönköpings län. Denna ökning sker samtidigt som digitala skärmar blir populärare. Ögonläkaren Tomas Bro vill nu se om de två har ett samband.

What makes a good school culture?

Most principals have an instinctive awareness that organizational culture is a key element of school success. But like many organizational leaders, principals may get stymied when they actually try to describe the elements that create a positive culture.

Procrastinating? Still? How a tomato timer can help you stop putting things off

Procrastination is painful. But setting a timer for 25 minutes, focusing deeply and then rewarding yourself can help students accomplish their goals. According to educator Barbara Oakley, ”Anyone can do 25 minutes of studying.”

What video games in schools can teach us about learning

Southgate primary in West Sussex is one of many British schools bringing games into the classroom, with staff seeing benefits for parents as well as students.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats