Fördelar med delat rektorskap

Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars/Agent Molly & Co

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, det visar ett nytt forskningsprojekt. Men nuvarande skollag förbjuder samledarskap, där två rektorer är hierarkiskt likställda och delar på ansvaret.

– Det är ett traditionellt synsätt på ledarskap, som dessutom står i motsättning till vad forskningen visat, säger Marianne Döös, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, som leder projektet om delat ledarskap.

Forskarna har intervjuat både rektorer och nära medarbetare, främst arbetslagsledare, i fem skolor som har just delat ledarskap: tre grundskolor och två gymnasier – där tre av skolorna utgör en enda administrativ enhet med rektor och biträdande rektor, och två består av två eller tre enheter med varsin rektor.

Samtliga rektorer var lättade över att inte känna sig ensamma med uppgiften och beskrev att problemen blev hanterbara och besluten bättre i och med det delade ledarskapet. Även arbetslagsledarna såg fördelen att uppdraget blev hanterbart och de upplevde ökad tillgänglighet till cheferna.

– Man uppskattade att se chefernas samarbete, till exempel om de höll i ett personalmöte tillsammans eller pratade på kontoret bakom glasväggen.

Men medarbetare på de uppdelade skolorna såg mindre av gemensam ledning och saknade det, säger Marianne Döös.

I skolorna med en administrativ enhet uppfattades rektorernas olikheter som att de kompletterade varandra bra och tydligt ville samma sak, medan detta i skolorna med flera administrativa enheter snarare uppfattades som ett problem – som om cheferna drog åt olika håll.

När medarbetare där pratade med kollegor från en annan enhet fann de att de inte visste vad som gällde på skolan och några saknade en ”vi-känsla”.

– Vår slutsats är att delat ledarskap är svårare att genomföra i uppdelade skolor. Man måste överbrygga uppdelningen och synliggöra det gemensamma för medarbetarna. Men i det stora hela visar våra studier att delat ledarskap upplevs som något bra. Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar, säger Marianne Döös.

Av Inna Sevelius


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 1 2018. 

Omslag_Skolporten_1_2018

Skolporten 1/2018

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play!

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr (endast för nya prenumeranter)

Sidan publicerades 2018-02-12 09:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-13 09:23 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats