Dela:

Forskarskola ska knyta närmare band mellan forskning och läraryrket

Vetenskapsrådet har beviljat nära 40 miljoner kronor till ett projekt som leds från Lunds universitet som handlar om samverkan mellan skola och akademi. Målsättningen är att överbrygga glappet mellan den erfarenhetsbaserade verksamheten ute i skolor och akademisk forskning inom utbildningsvetenskap och lärarutbildningen.

Sidan publicerades 2021-07-07 09:42 av John Miller


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser