Dela:

Forskning om digital kunskap i förskolan blev mest lästa avhandling 2020

Med stor uppfinningsrikedom skapar pedagoger och barn tillsammans adekvat digital kompetens i förskolan. Kristina Walldén Hillströms avhandling blev den mest lästa på Skolporten.se under år 2020.

Kristina Walldén Hillström.

Ämnet är hett och stundom omstritt. Det är sannolikt förklaringen till att avhandlingen I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker blev den mest lästa med disputationsår 2020 på Skolportens webb.

Det tror i alla fall forskaren själv, Kristina Walldén Hillström, som till vardags arbetar som lärarutbildare vid högskolan i Gävle.

– Sedan begreppet adekvat digital kompetens skrevs in i förskolans läroplan har ämnet blivit alltmer aktuellt. Men också svårtolkat. Jag minns själv när jag som förskollärare stod med en surfplatta i handen och funderade över hur vi bäst skulle använda den i verksamheten.

Frågeställningen i kombination med det faktum att forskningen på området var begränsad drev henne in i akademin och i början av sommaren 2020 disputerade Kristina Walldén Hillström. Genom att undersöka hur förskolepedagoger och barn samspelar med digitala medier belyser hon hur adekvat digital kompetens kan förstås. Studien bygger på videoobservationer vid två förskolor med fokus på barnens digitala kompetenser och literacyfärdigheter i relation till användningen av digitala medier.

Några glasklara svar vad digital kompetens är levereras inte — det är ju sällan så enkelt, konstaterar Kristina Walldén Hillström.
– Vad jag istället såg är att digitala aktiviteter rymmer stor bredd och att kompetenserna utvecklas gemensamt i grupp. Samspelet barnen emellan och mellan barnen och pedagogerna, i relation till digitala aktiviteter, är oerhört komplext.

Genom att studera hur barnen använder digitala medier går det att säga vad som blir adekvat digital kompetens just där och då. I den ena förskolan som Kristina Walldén Hillström studerade hade surfplattor precis introducerats. Inledningsvis fick barnen utforska dem på egen hand, och observationerna visar hur barnen på olika kreativa sätt förhandlar om vem som ska få använda surfplattan. Med tiden ledde pedagogerna över de digitala verksamheterna till mer gemensamma aktiviteter. Här syns hur barn och pedagoger samarbetar och hjälper varandra för att förstå de olika digitala uppgifterna.

I den andra förskolan arbetade barnen med animerad film och fick därigenom utveckla allt från visuella färdigheter, förståelse för olika genrer till tekniska kompetenser. Tillsammans testade sig barnen fram om hur och var de behövde ställa sina lerfigurer för att de skulle fångas upp av kameran.
– Observationerna visar både på bredden och komplexiteten, men framför allt visade de på att digitala kompetenser och färdigheter måste sättas i relation till hur digitala medier faktiskt används i förskolan. Något jag slogs av var pedagogernas och barnens uppfinningsrikedom och kreativitet, sammanfattar Kristina Walldén Hillström.

I dag ingår hennes forskning i kurslitteraturen vid lärarutbildningen för förskollärare.
– Ibland ser jag att studenterna får en aha-upplevelse när de relaterar upplevelsen av sin egen arbetsplatspraktik till det som avhandlingen belyser att adekvat digital kompetens kan vara. Förhoppningsvis utgör avhandlingen ett stöd för att diskutera både teori och praktik i förskolans digitala undervisning.

Av Susanne Sawander


 10 MEST LÄSTA AVHANDLINGARNA 2020 – hela listan!

Avhandling: I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker
Forskare:
Kristina Walldén Hillström
Disputerade: 2020-06-05 vid Uppsala universitet


Pedagogisk forskning 2020 – ute 31 mars!

Artikeln är publicerad i den kommande årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2020 – ute 31/3!

Bilagan följer med Skolporten nr 2/2021 och sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Sidan publicerades 2021-03-24 09:14 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-03-31 17:18 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolportens favorit: Digital lek i en hybrid verklighet

Inramningen för barns lek har förändrats – den fysiska och den digitala leken har flätats samman och vi behöver förstå det som en verklighet. Det konstaterar Marina Wernholm i sin avhandling, som nu valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

Fokus på forskning!

Forskning har alltid varit en viktig del av Skolportens bevakning. Årligen intervjuar vi drygt 110 forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap samt publicerar deras avhandlingar på webben.

Skolportens lärarpanel lyfter forskning

Det var för att skapa nytta för skolan och förskolan som lärarpanelen fick sitt uppdrag för drygt 10 år sedan. "Skolportens lärarpanel vidgar vyerna inom skolforskningen", säger Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, om lärarpanelens betydelse.

Vuxenutbildning Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta bl.a. del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, estetiska lärprocesser samt språkutvecklande arbetssätt - i mötet med vuxna elever.

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!

Skolportens favorit: Nyckeln till elevernas motivation

Elever som jämför sig med sig själva lyckas bättre än elever som försöker överglänsa sina klasskamrater. Det visar Anders Hofverbergs avhandling om elevers motivation och hur den påverkas av klassrumsklimatet. Nu har avhandlingen valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

Med näsa för att läsa

Skolportens magasin har intervjuat dyslexiforskaren Ulrika Wolff om varför tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter är avgörande.

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Skolportens favorit: Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det menar Helena Vennberg som forskat om undervisningen i matematik i förskoleklass. Nu har avhandlingen valts till Skolportens favorit.

Med blick för det digitala

"Det digitala ska vara ett komplement". Universitetslektorn Susanne Kjällander forskar om hur den digitala tekniken ska komma små barn till nytta.

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Skolportens favorit: Mot en flexibel kunskapssyn

Läraren och klassrumsmiljön har en stor betydelse för hur kunskapssynen utvecklas. Det visar Maria Lindfors i sin avhandling, som nu valts ut till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Studieteknikpodden

Studieteknik – så lyckas du med dina studier är en podcast som främst vänder sig till dig som studerar på högskola och universitet, men också till dig som pluggar på gymnasiet. Här får du korta tips om studieteknik som du kan använda direkt. Bakom podden står Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Lärares undervisning och möjliggörande av elevers lärande

Kajsa Falkner är fil. dr. i pedagogik och sedan 2016 universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Vid Specialpedagogiska institutionen arbetar hon företrädesvis med undervisning och forskning inom ramen för språk, läs- och skrivutveckling.

Jämställdhetsarbete kräver tid

Ylva Odenbring är fil. dr och universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes bok Barns könade vardag riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.  

Nya vägar för att utbilda fler lärare i Umeå från hösten

Den viktigaste åtgärden för att långsiktigt förbättra situationen i skolan är fler utbildade lärare. Till hösten startar därför Lärarhögskolan vid Umeå universitet ett antal kompletterande pedagogiska utbildningar. Det skriver rektor Lena Gustafsson, prorektor Anders Fällström och Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan på VK Debatt.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa: En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön

I denna AMM-rapport presenteras åtgärdsförslag som syftar till att förbättra skolledares arbetsmiljö. Vi bedömer att de föreslagna åtgärderna kan användas till att främja skolledares hälsa och deras förutsättningar att verka i sin ledarroll, vilket i sin tur kan gynna anställda och elever.

Skolporten sammanställer pedagogisk forskning år 2020

I årets upplaga av Pedagogisk forskning som följer med som bilaga till senaste numret av Skolportens magasin presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola.

Grundskolan har svårt att ta hand om individintegrerade elever

Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få gå i den vanliga skolan om de vill. Men det är svårt för dem att få rätt stöd. Därför måste de kanske gå i särskolan även om de inte vill. (s. 10-11)