Forskning: Skolbibliotek höjer elevprestationer

På skolor där det finns fackutbildade skolbibliotekarier läser eleverna mer och presterar bättre, visar forskning. Ändå saknar hälften av Sveriges elever just det. Nu förtydligas skolbibliotekens roll i läroplanen.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2018-02-09 12:28 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

To foster a love of art in children, we must teach it at primary school

If we want children to value art, we must give them access to it early on in life. Here’s how primary schools can make space for creativity. Läs hela artikeln här!

Föreställningar om yrkeskunnande

Möt Eva Eliasson som forskar och undervisar på yrkeslärarprogrammet. (webb-tv) Läs hela artikeln här!

Ny forskning om matematikbegåvade elever

Flickor som är begåvade i matematik presterar bättre och blir mer motiverade om de får studera i könshomogen klass på mellanstadiet. Det är ett av resultaten i Attila Szabos avhandling. Läs hela artikeln här!

Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver

Pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär. Trots det tar de ofta ett större ansvar för barnen än vad uppdraget kräver, visar Mie Josefsons avhandling. Läs hela artikeln här!

Smartphone detox: How teens can power down in a wired world

In an era when many kids get a first smartphone at age 10, psychologists say the devices have turned us into Pavlov’s dogs — drooling for the next notification, buzz or text. Ready to dial back? Läs hela artikeln här!

Ingela Bursjöö: Den bortglömda lektorn?

Vad gör en lektor? Ingela Bursjöö lyfter fyra viktiga arbetsuppgifter: Utveckla ämnesundervisning, bidra till kompetensutveckling, delta i ämneslärarutbildning samt bidra till allmän skolutveckling. Hon uppmanar lärare att söka de forskarutbildningar för lärare som just nu finns att söka vid lärosäten runtom i landet. Läs hela artikeln här!

Försök med teknologiförståelse som ämne på danska skolor

Nyligen presenterade Danmarks regering en strategi för den digitala teknikutvecklingen. När fler utvecklar tekniska lösningar kan det leda till nya företag och arbeten och är positivt för samhällsutvecklingen, hävdas det i strategin. Därför är det viktigt att hela utbildningssystemet stimulerar teknikintresset och utvecklar den digitala kompetensen. Läs hela artikeln här!

Maria Jarlsdotter: Så kan vi få fler att vilja arbeta i skolan

Vill vi på allvar få fler intresserade av att bli lärare? I så fall måste vi ta itu med kundtänkande, lappa-och-lagapolitik, orimliga krav på individualisering och idén om att skolan ska lösa alla samhällets problem, skriver Maria Jarlsdotter, rektor Malmö latinskola. Läs hela artikeln här!

Förslag: Så ska lärosätena styras

Ett samlat basanslag till forskning och utbildning. Separata överenskommelser mellan stat och lärosäte. Och en mindre andel extern finansiering. Det är några av huvudförslagen i Styr- och resursutredningen (Strut) som ska lämnas till regeringen senast den 3 december. Läs hela artikeln här!

Ny bok: Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study

En långsiktig och hållbar utveckling av lärarnas professionella kunskapsbas förutsätter en stegvis och systematisk kunskapsutveckling. I den här boken visas hur en lärardriven och praktiknära forskning kan bidra till att utveckla kunskaper och redskap som kan utveckla undervisningen. Läs hela artikeln här!

Ny bok vill vidga begreppet radikalisering

Ensamvargar som utför terrordåd, en genomgång av hur islamistgruppen Boko Haram kunde växa fram i Nigeria och olika strategier för avradikalisering. En ny antologi samlar aktuell forskning om radikalisering i både politiska och religiösa miljöer. Läs hela artikeln här!

Fler i jobb efter YH-examen

Yrkeshögskolan har nått sitt bästa resultat hittills. Enligt en ny rapport har 93 procent av de som examinerades 2016 fått jobb ett år senare. Ökningen har framförallt skett inom utbildningsområdena Data/IT och Teknik och tillverkning. Läs hela artikeln här!

Kvalitetsutvecklande arbete i förskolan där leken står i fokus

I Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial Förskola ligger fokus på tre centrala teman: trygga relationer, lek och kommunikation. Ing-Britt Vikström, specialpedagog i Kristinehamns kommun, är en av de som arbetat utifrån stödmaterialet. Läs hela artikeln här!

Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan vid universitetet i Birmingham. Läs hela artikeln här!

Singapore schools to use comics in essay writing

Some schools in Singapore will use comics to help improve students’ essay-writing skills. Low Yen Ling, senior Parliamentary secretary for education, recently announced a revised version of the Creative Comic Essay Writing Programme for schools, which focuses on boosting critical-thinking skills. Läs hela artikeln här!

I Sverige jobbar 25 hundar som pedagoghundar

Skolor som har svårt att klara av elever som har svårt i skolan, kan få hjälp av en pedagoghund. Hör Gunilla Backman som startade Svenska pedagoghundinstitutet. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Elevers syn på mobiler i skolan nyanserad

I sin avhandling har Torbjörn Ott funnit att mobiltelefonen kan ses som både störande och nyttig i skolan. Medier och lagstiftning har fokuserat på de negativa sidorna men Torbjörn Ott pekar på att lärare, och i synnerhet elever, ser att mobilen är en del i själva infrastrukturen för lärande.

Demokratihandboken

Att vaccinera samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna oss i demokratins metoder och verktyg.  I Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! samlar vi tips om hur du tar ditt engagemang vidare. (pdf) Läs hela artikeln här!

Fördelar med delat rektorskap

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, visar ett nytt forskningsprojekt. "Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar", säger Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet.

Forskning: Skolbibliotek höjer elevprestationer

På skolor där det finns fackutbildade skolbibliotekarier läser eleverna mer och presterar bättre, visar forskning. Ändå saknar hälften av Sveriges elever just det. Nu förtydligas skolbibliotekens roll i läroplanen. Läs hela artikeln här!

Nu ska lärare koda

I ett nytt och unikt program ska lärare från fem olika skolhuvudmän lära sig om programmering. Det hela följs av forskare. Läs hela artikeln här!