Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Autismspektrumtillstånd (AST)"

tex Asperger och Autism.

Visar sida 1 av 12

6,7 miljoner till forskning om ungas språkval

24 november
Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får 6 663 000 kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska? – Språktycke och -färdigheter hos högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd”.

Lesson study bra verktyg vid undervisning av elever med autism och IF

31 oktober
Det är en stor utmaning för lärare att undervisa barn och ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning, IF, i kombination med autism. Det ställer särskilt stora krav på nyutexaminerade lärare. Läraren Kamilla Klefbeck har i flera studier undersökt hur metoden lesson study kan bidra till en bättre undervisning för dessa elever. (s.14)

Using iPads for the social communication and emotional regulation of autistic pupils: an exploration of key stakeholders' perspectives and practices

21 februari
Little research has focused on the implementation of iPad practices in real contexts and the identification of relevant challenges and enablers. This work explored practices relating to using iPads for autistic pupils' social communication (SC) and emotional regulation (ER) based on key stakeholders' perspectives.

Skolan bidrar till diagnoser

3 februari
Kärnan i lärarens ledarskap är rutiner, regler, relationer – och ämneskunskaper. Det säger forskaren Martin Karlberg, som själv har jobbat som lärare i åtta år. ”Mitt största misstag var att jag nöjde mig med att vissa elever inte störde andra. Jag ställde lägre krav på deras lärande.”
1212