Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Bedömning"

Visar sida 13 av 13

Från förorten till innerstaden och tillbaka igen – Gymnasieskolan, valfriheten och den segregerade staden

2012-11-21
En vanlig uppfattning i debatten om det fria skolvalet är att segregation kan brytas genom att elever från förorterna har möjlighet att lämna sina bostadsområden. Men många elever som valt skolan i innerstaden byter tillbaka till sin gamla gymnasieskola. En anledning är en stark känsla av utanförskap, visar en artikel i tidskriften Educare.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Constitutive effects as a social accomplishment

2012-06-13
Det är allmänt vedertaget att prov får "oavsiktliga effekter", men vad som avses med "oavsiktlig" saknas det en djupare insikt om. Peter Dahler-Larsen har studerat vilken påverkan ett nationellt provsystem i Danska för invandrare får för den praktiska verksamheten i en skola i Danmark.

Classroom assessment and education

2012-06-13
I diskussionen om skärningspunkten mellan kvalitet och bedömning aktualiseras en viktig fråga - den om hur bedömning eftersträvar att stödja kvaliteten på utbildning, skriver Barbara Crossouard i en artikel som bland annat tar upp formativ bedömning i den skotska grundskolan.
11213