Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Behörighet"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Elevernas behörighet

Visar sida 1 av 2

En skola i integration? - Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration

2021-05-10
Studien tar avstamp i nedläggningen av Vivallaskolans högstadium och följer den omorganisering som skett åren därefter. Syftet med projektet är att bidra med kunskaper kring i vilken mån och på vilka sätt åtgärderna bidragit till 1) ökad måluppfyllelse och 2) ökad integration. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Flytt av elever ingen tydlig framgång för skolresultat och integration

2021-05-10
Forskare vid Örebro universitet är nu klara med sin rapport om hur det gått för högstadieelever från stadsdelen Vivalla i Örebro som flyttats till andra skolor i kommunen. "Flytt av elever från en skola till en annan inte per automatik leder till vare sig ökad måluppfyllelse eller integration. I stället beror resultatet på de processer…

Sämre förutsättningar i skolan för barn i samhällsvård

2020-05-11
Barn placerade i familjehem har sämre förutsättningar i skolan än barn i genomsnitt. Men detta går att påverka positivt, visar en ny studie. Att lyckas i skolan är den starkaste kända skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa och utanförskap senare i livet.

Stor variation bland kommunerna i andelen ungdomar som läser vidare

2019-10-09
Andelen ungdomar som väljer att läsa vidare vid högskolan varierar stort beroende på var man bor och hur högutbildade föräldrar man har. Överlag ökar andelen unga vuxna som läser vidare. Det visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.