Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Didaktik"

Vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras.

Visar sida 1 av 11

IlIllustration: Peter Gehrman

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

2022-12-20
Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

Didaktiken efter idealismen

2022-11-28
Artikelns syfte är att skapa medvetenhet om den tyska idealismens påverkan på didaktiskt tänkande, både när det gäller undervisningsinnehåll och specifikt när undervisningsinnehåll förstås i relation till antropocen. Artikeln är strukturerad så att den belyser de två aspekter som ingår i artikelns titel: kopplingen mellan didaktik och idealism, samt undervisningsobjektets status och antropocen.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Didaktik modelling illustrated by sustainability teaching arrangements in preschool

2022-09-28
This paper presents the research behind the formulation of a new didaktik model on waste and material resources in preschool. The research was part of an extensive collaborative R&D programme, involving close to 300 preschool teachers/managers and researchers, to build systematic knowledge on what may characterize teaching in preschool based on scientific grounds and proven experience.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Multivocal didaktik modelling in a collaborative conceptual replication study

2022-09-28
This themed issue presents the results of a collaborative conceptual replication study based on a research and development (R&D) programme entitled “Multivocal teaching in preschools”. The issue is practically and theoretically positioned in a Continental–Nordic didaktik tradition, specifically a critical-reflective one.
1211