Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Didaktik"

Vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras.

Visar sida 11 av 11

Att använda skönlitterära texter inom undervisningen i biologi och naturkunskap

2012-09-12
Vilka fördelar och nackdelar finns det med att läsa skönlitterära texter för elever som studerar gymnasieämnena biologi och naturkunskap? Denna undervisningsmetod diskuterar Roland Jakobsson i sin artikel.

Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik

2012-09-12
Den här artikeln handlar om datorspelens pedagogik: Hur är den uppbyggd, vilka pedagogiska principer bygger den på och går det att överföra den till skolmiljöer? Finns det en pedagogisk innovation i spelen som i överförd mening skulle kunna få unga att sitta med sin matematikläxa i timmar varje dag?

Att skärpa den praktiska blicken – handledares erfarenheter av försök att stärka kvalitet i VFU

2012-09-11
Kan lärarstudenter skärpa "den praktiska blicken" med metoder, designade för att ge handledarna skärpt förmåga att styra uppmärksamheten mot de praktiska och så kallade tysta delarna av det egna kunnandet? Det undersöker artikelförfattarna i denna artikel.

The Political Voice of Young Citizens. Educational conditions for political conversation – school and social media

2012-07-15
Tack vare digitala medier har nya plattformar för det politiska samtalet uppstått. Erik Andersson skriver i sin artikel "The Political Voice of Young Citizens. Educational conditions for political conversation – school and social media" om var, när och hur den politiska diskussionen tar plats.
11011