Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Didaktik"

Vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras.

Visar sida 2 av 11

Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Didaktik modelling illustrated by sustainability teaching arrangements in preschool

2022-09-28
This paper presents the research behind the formulation of a new didaktik model on waste and material resources in preschool. The research was part of an extensive collaborative R&D programme, involving close to 300 preschool teachers/managers and researchers, to build systematic knowledge on what may characterize teaching in preschool based on scientific grounds and proven experience.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Multivocal didaktik modelling in a collaborative conceptual replication study

2022-09-28
This themed issue presents the results of a collaborative conceptual replication study based on a research and development (R&D) programme entitled “Multivocal teaching in preschools”. The issue is practically and theoretically positioned in a Continental–Nordic didaktik tradition, specifically a critical-reflective one.
Forskning och utveckling kategorier

Förkroppsligad pedagogisk takt vid lärares spontana berättande

2022-02-23
Syftet med studien är att beskriva en lärares spontana berättande och vilka didaktiska innebörder det kan ha. Spontant berättande beskrivs här som en improviserad didaktisk handling med begreppet pedagogisk takt – en lärares kvicka bedömning och spontana handlande, grundat på erfarenhet såväl som känsla, vid oförutsedda händelser i mötet med elever.
Forskning och utveckling kategorier

Kemilärares användning av visuella representationer påverkar elevers lärande

2022-01-27
Hur stor roll spelar lärares användning av visuella representationer, till exempel kemiska formler och experiment, i kemiundervisningen? Stor roll – både vilka visuella representationer som används och hur de används påverkar elevers meningsskapande i kemi. Det visar Emelie Patron i sin doktorsavhandling i naturvetenskaplig didaktik från Linnéuniversitetet.
12311