Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Didaktik"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras.

Visar sida 3 av 11

Forskning och utveckling kategorier

Kemilärares användning av visuella representationer påverkar elevers lärande

2022-01-27
Hur stor roll spelar lärares användning av visuella representationer, till exempel kemiska formler och experiment, i kemiundervisningen? Stor roll – både vilka visuella representationer som används och hur de används påverkar elevers meningsskapande i kemi. Det visar Emelie Patron i sin doktorsavhandling i naturvetenskaplig didaktik från Linnéuniversitetet.
Forskning och utveckling kategorier

ÄDK över skolgränsen

2021-02-03
Att formativt och systematiskt jobba med undervisningens kvalitet. Det är kärnan i det som kallas för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium. Under drygt tre års tid har Ribersborgsskolan och Mellanhedsskolan samarbetat med denna metod.
Forskning och utveckling kategorier

ÄDK ger fokus på det bästa lärandet

2021-02-03
Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) skapar en medvetenhet och utveckling av pedagogernas undervisning och deras roll som lärare. "Detta är inget projekt eller lyft – det är ett förhållningssätt", säger Katarina Håkansson, förstelärare i svenska och SO på Ribersborgsskolan.