Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Elevinflytande"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 1 av 3

Forskning och utveckling kategorier

Ny möjlighet för studenter att påverka universitetets utbildningar

2023-02-22
"Från grundskolan och gymnasiet är vi inskolade i att det finns en läroplan. Som student kan du vara med och påverka," säger Max Vermunt. Han och läraren Johanna Björklund bjuder in studenter till en workshop – som är startskottet för ett nytt projekt som ska göra det enklare för studenter att påverka.
Forskning och utveckling kategorier

"Vuxna i skolan är demokratins väktare"

2021-06-15
Det här blogginlägget kommer att handla om vad det betyder att som vuxen ha ett demokratiskt förhållningssätt i mötet med eleverna i skolan. Ett förhållningssätt som bygger på demokratin som norm, och som förutsätter att det finns vissa gemensamma, demokratiska värderingar att utgå från, skriver Gunnel Falck, Center för Skolutveckling. .
Forskning och utveckling kategorier

Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys

2021-02-16
Vilka potentiella samband finns mellan skolklassers elevsammansättning och den undervisning som eleverna möter? Det är en av frågorna som Pontus Bäckström undersöker i sin licentiatavhandling. Studien har prisats av European Educational Research Association (EERA) som Best paper award för Emerging Researchers.
Forskning och utveckling kategorier

Svårt att hitta bra former för barns inflytande i förskolan

2020-10-23
Inflytande är ett svårdefinierat område och begrepp både inom forskning och i förskolan. I förskolan skapar områdets vida struktur problem med att finna bra former för barns inflytande. Inflytande relateras ofta till obestridliga värden, exempelvis kopplade till Barnkonventionen, vilket påverkar de diskussioner som är möjliga att föra inom området, skriver Carina Peterson, Högskolan i Borås.

Avhandling om elitpräglad gymnasieskola utsedd till Skolportens favorit

2020-05-15
Utmanande och kritiska elever är inte önskvärda, konstaterar Janna Lundberg i sin avhandling i vilken hon har studerat vad som händer i samhällskunskapsundervisningen på en elitpräglad gymnasieskola. Elever som vill utmana genom att ställa frågor och locka till diskussion tillrättavisas. Här handlar det istället om att fostra eleverna genom passiv lydnad till en överordnad elit.…