Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Välj typ av innehåll inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande":

Visa alla Forskning- och utvecklingsartiklar

Få högskoleutbildade satsar på egenföretagande

2019-12-18
Sedan mitten av 1990-talet har EU aktivt uppmuntrat egenföretagande i sina policyer. Inte minst högskoleutbildade och kvinnor förväntas enligt dessa policyer vara grupper med hög potential att starta eget. Men enligt en studie vid Göteborgs universitet är den utvecklingen osannolik. Skälet är att EU har hämtat sina idéer från USA, vars samhällsstruktur skiljer sig för…

Entreprenörskapsutbildning - Går det att lära ut entreprenörskap?

2019-11-19
I Swedish Economic Forum Report 2019 Entreprenörskapsutbildning - Går det att lära ut entreprenörskap finner författarna stöd för att entreprenörskapsutbildningar i grundskola och gymnasium ger positiva effekter, till exempel i form av Ung Företagsamhet. Att det fungerar på högre nivåer kan inte styrkas. (pdf)

Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande

2019-01-29
I styrdokumenten finns en stark förväntan på att entreprenöriellt lärande, EL, ska reformera skolan, skapa självgående elever och i förlängningen förbättra hela samhället. Men Carina Holmgren, som har utforskat en lärarroll i förändring, är kritisk.

Vilken typ av lärare vill vi ha i skolan?

2018-09-17
Att det är bra att vara en entreprenör har väl många av oss hört. Men vad innebär det att vara entreprenöriell och varför är det viktigt inom skolan? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöks begreppet entreprenöriellt lärande och hur lärarna i skolan arbetar med detta.

Entrepreneurial Learning and School Improvement – A Swedish Case

2014-11-24
I en artikel av Eva Leffler och Gunilla Näsström undersöks vilka konsekvenser entreprenöriellt lärande kan få för olika undervisningsmetoder. Resultatet visar bland annat att undervisning som involverar samhället har positiva effekter på elevers lärande.

Att bygga gemensamma miljöer – delaktighet och lärande genom dialogplanering

2012-08-28
Elever får sällan vara med och påverka hur den egna skol- eller fritidsmiljön utformas. Samtidigt har den fysiska miljön stor betydelse för lärandet. I sin artikel skriver Margareta Herrman och Lena Nilsson om hur dialogplanering för projektering av utemiljön vid en F-9-skola kan öka elevernas delaktighet.