Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Examen, karriär och livsval"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 1 av 2

Forsker betrygger: Børn skal nok blive til noget, selvom de ikke er gode til at læse og regne i skolen

21 februari
Der er alt for meget fokus på, hvor gode eleverne er til at læse og regne. For når de bliver voksne, bruger de alle mulige andre kompetencer på job og i fritiden. Og de er mindst lige så vigtige, mener en økonom, der har forsket i de såkaldte nøglekompetencer.

Optimism trap? Educational aspirations and outcomes among students with immigrant backgrounds in Norway and Spain

9 januari
While immigrants and their children display bold educational aspirations, less is known about the relationship between their aspirations and educational outcomes. Using longitudinal survey data on students in upper secondary education in Barcelona, Spain, and Bergen, Norway, coupled with register data from Norway, we ask how the aspirations of students with immigrant backgrounds are connected…
Forskning och utveckling kategorier

Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning i Malmö

2021-12-20
Rapporten har tagits fram av kunskapsalliansen Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) där Malmö stad och Malmö universitet samverkar. Målet är bland annat att öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler från underrepresenterade grupper att välja högre utbildning samt öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga. (pdf)

Riskbeteenden bland tonåringar är mer varierade än vad tidigare visats

2020-06-09
Kriminalitet liksom användning av droger och alkohol bland ungdomar följer mer heterogena mönster än vad forskning tidigare visat. Det finns inget tydligt samband mellan att tonåringar börjar dricka och att de senare hamnar i kriminalitet. Däremot kan tidig kriminalitet leda till missbruk av alkohol och droger. Detta visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Polariserade utbildningsval efter slopad närhetsprincip

2020-05-04
Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte till högprestigeutbildningar på högskola och universitet, och att elever med lägre betyg sökte sig till utbildningar med lägre prestige efter att en skolvalsreform till gymnasiet genomfördes i början av 2000-talet i Stockholms stad. Men förändringen kan inte förklaras av ökad segregation sett till föräldrarnas bakgrund,…

Stor variation bland kommunerna i andelen ungdomar som läser vidare

2019-10-09
Andelen ungdomar som väljer att läsa vidare vid högskolan varierar stort beroende på var man bor och hur högutbildade föräldrar man har. Överlag ökar andelen unga vuxna som läser vidare. Det visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.